Ansøgning om tilskud til ulønnede træners deltagelse i kurser

Kære idrætsforeninger,

For de af jer, der ønsker at søge om de nævnte tilskud, vil vi bede jer gøre det snarest muligt for så vidt angår de kurser og rejse/lejre, der allerede er afholdt.

De af jer der allerede har søgt, bedes se bort fra denne mail.

http://www.htk.dk/Fritid/Foreninger/Folkeoplysende-foreninger/Tilskud_folkeoplysning/Tilskud_til_rejser_og_lejre/Idraet_tilskud_rejser_lejre.aspx

http://www.htk.dk/Fritid/Foreninger/Folkeoplysende-foreninger/Tilskud_folkeoplysning/Tilskud_til_uddannelse/Idraet_tilskud_kurser.aspx

Venlig hilsen

Fritids- og Kulturcentret