Ansøgninger til Hjælpepuljen samt øvrige støttemuligheder

Altinget har udarbejdet et rimeligt overblik, hvilket blandt andet omfatter henvisning til relevante puljer og fonde. Her omtales blandt andet følgende:

  1. Poul Erik Bech Fonden har afsat 10 mio. kr. til ”mennesker og børn, der har det svært” (vil nok primært målrettes sociale foreninger).
  1. Velliv har afsat 10 mio. kr. til at styrke den mentale sundhed i blandt andet civilsamfundet under og efter Corona.
  2. Energikoncernen Aura har afsat 1 mio. kr. til at hjælpe nødlidende foreninger

Altingets artikel opdateres løbende, så det er oplagt, at I orienterer jer her, hvis I skal henvise lokale foreninger til relevante puljemidler.

Link: https://www.altinget.dk/civilsamfundetsvidenscenter/artikel/faa-dit-ugentlige-overblik-over-genaabning-og-coronahjaelp-til-civilsamfundet-her

Denne mail indeholder følgende:

  1. Information om DIF/DGI Hjælpepuljen, herunder et overordnet indblik i, hvor mange ansøgninger der er kommet fra hver kommune
  2. Fremhævning af et par andre relevante støttemuligheder for foreningerne

DIF/DGI Hjælpepulje

Som I alle ved, har Hjælpepuljen på 44 mio. kr. modtaget ansøgninger for sammenlagt 258 mio. kr.

Grundet den store efterspørgsel er vi i gang med at afsøge mulighederne for flere statslige midler. Uanset hvordan dette forløber, vil der dog selvsagt være foreninger, som ikke eller kun delvist får bevilget det ansøgte beløb. Her vil det naturligvis være rigtig godt for jer at få detaljeret information om ansøgningerne i jeres pågældende kommune, så I på den ene eller anden måde kan være proaktive i understøttelsen af de mest nødlidende foreninger.

For nu kan vi levere vedhæftede overblik ”DIF og DGI’s corona…”, som på kommuneniveau viser, hvor mange foreninger, der har søgt, og det samlede beløb.

Næste tirsdag forventes der at komme en afklaring på, hvor meget mere information, der kan sendes rundt til jer. Vores tilgang i den kommunale enhed er ”jo mere jo bedre”, så I får de bedst mulige forudsætninger for at agere proaktivt over for det lokale foreningsliv. Dog skal vi også tage højde for GDPR og den generelt omfattende opgave i at sortere i 3000 ansøgninger. Vi giver lyd fra os!

Øvrige relevante støttemuligheder

Hen over Corona-tiden er der etableret forskellige former for støtteordninger/puljer med relevans for foreningslivet, og herunder kender I alle til hhv. ovenfor omtalte hjælpepulje samt den generelle lønkompensationsordning.

Der findes dog også andre støttemuligheder, som kan være relevante for foreningerne i jeres kommuner. Støttemulighederne opstår lidt hurtigt i denne tid, og nogle gange er midlerne væk kort efter – eksemplificeret ved Trygfondens sociale akutpulje på 30 mio. kr., der allerede kort efter offentliggørelsen måtte lukke for nye ansøgninger grundet et overvældende behov.

Her følger to relevante puljer, der særlige fokuserer på sårbare og udvalgte grupper. I vedhæftede dokument ”Aftale om initiativer…” ses en længere række bevillinger/puljer, hvoraf størstedelen er øremærket konkrete organisationer. To af puljerne kan dog søges af foreninger, og der kan være mening i, at I henviser udvalgte lokale foreninger til disse:

  1. Pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen: 10 mio. kr. Link til pulje:https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/pulje-til-kultur-idraets-og-foreningsaktiviteter-til-saarbare-udsatte-og-aeldre-under-corona-krisen/. Ansøgningsfrist: 8. juni.
  2. Ansøgningspuljen til afholdelse af ferielejre, endagsudflugter, musik- og kulturarrangementer. 5 mio. kr. Link til pulje:https://socialstyrelsen.dk/puljer-og-tilskud/puljer/alle-puljer/15.26.09.23. Bemærk: ansøgningsfrist allerede på fredag kl. 12.00.

Venlig hilsen

Casper Graugaard
Administrativ medarbejder

Fritids- og Kulturcenter
Bygaden 2
2630  Taastrup
Telefon: 43591000
Direkte: 43591311
www.htk.dk
EANnr: 5798008904165
CasperGr@htk.dk