Carl (Charles) Lange – Formand for TIK 1911

Denne side er for at ære glarmester Ch. Lange – tidligere formand for TIK

Glarmestersvend Charles Lange var formand for TIK i en periode omkring 1911.

Noget af den information vi har omkring Lange stod i Social-demokraten den 27. juni 1911:

Taastrup Idrætsklub afholdt i Lørdags Aftes Generalforsamling.
Efter at Beretning og Regnskab var aflagt og godkendt, valgtes følgende til Bestyrelse: Glarmester Ch. Lange, Formand. Murer P. Olsen, Næstformand. Sadelmager F. Heede, Kasserer, Maler Oluf Olsen og Slagter Alfred Olsen.
Endvidere blev det vedtaget afholde en større Sommerfest sidst i Juli Maaned.

Det er ikke meget vi ved om Charles Lange. Hans fulde navn var Carl Alex Johannes Frederich Lange og blev født i Hamborg den 18. februar 1888, som søn af møller Otto og Maria Lange.  Charles er kom til Taastrup fra København i 1908 og er i 1911, hvor han bliver formand, logerende hos sadelmager Chr. Nielsen i Taastrup

Den 15. april 1911 stod der i Roskilde Avis at “Forlovelse er deklareret mellem Frk. Alberta Nielsen, datter af Ølhandler A. Nielsen, Roskilde, og Glarmester Charles Lange, Taastrup“. Alberta Marie Nielsen er født 1892 og er datter af ølhandler Andreas Nielsen). De bliver gift i 1912. De flytter til Minorka 22, Sundbyøster, hvor de bor i 1916 og dermed var det et kort bekendtskab som  Charles havde med Taastrup og TIK.

Charles bliver kun 31 år, idet han dør den 18. november 1919 efter at have været syg i 3 år. Han efterlader sig kone og 2 drenge.

Hvis man har mere information omkring Charles/Carl Lange, så tøv ikke med at sende informationen til TIK