Hans Christian Sejer Muxoll (1886 – 1950) – Æresmedlem af TIK

Denne side er for at ære H. Muxoll – æresmedlem af TIK

Muxoll var fra den tid hvor man ikke brugte fornavne så meget men mere rang og titler. Derfor var han kendt som kaptajn, direktør H. Muxoll, Taastrup.

Muxoll var formand for TIK i perioden 1927 – 1930.  Muxoll blev udnævnt til æresmedlem af TIK ved generalforsamlingen i 1934 generalforsamlingen som beskrevet i Dagbladet.

Muxoll var desuden med i bestyrelsen i TIK Badminton i en årrække og var formand omkring 1933 (kilde: Roskilde Avis 3. april 1933).

Da Muxoll den 10. august 1946 blev 60 år stod der på side 5 i Roskilde Avis følgende:

Roskilde Avis, 1946-08-10, side 5Direktør, Kapt. Muxoll fylder 60 år
Direktør Muxoll er ivrigt nationalt indstillet og udførte et meget stort Arbejde under Besættelsen, og han var Leder af Frihedskæmperne i Taastrup, hvor han i de bevægede Dage efter Kapitulationen havde sit Hovedkontor paa Raadhuset. Han er stadig Formand for det stedlige Hjemmeværn. Desuden er han Formand for Bestyrelsen af Taastrup Realskole og for Fugleskydningsforeningen. At Taastrup Idræts Klub er han Æresmedlem, en paaskønnelse for hans store Arbejde for Foreningen. Han har en rig poetisk Aare og har skrevet mange smukke Sange. Særlig vil man huske Taastrupsangen: Jeg vil elske min By. Ogsaa paa det dramatiske Omraade har han med Held forsøgt sig i Idrætsklubbens Revuer. Politisk er han trofast konservativ. Vi føjer vor Lykønskning til de mange, der paa Mandag finder Vej til hans smukke Hjem paa Zeniavej.

Muxoll døde i januar 1960 (Kilde: Roskilde Avis)

Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune har mange billeder fra TIK’s historie og de personer som har været med til at skabe historien. Se lokalarkivets billeder af Muxoll på Arkiv.dk.

Denne side er mangler information omkring Muxoll, så hvis man har mere information, så tøv ikke med at sende informationen til TIK