TIK afholder generalforsamling

TAASTRUPS IDRÆTS KLUB

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i TIK’s hovedforening

Torsdag 1. marts 2018 kl. 19.00
i Klubhuset, Parkvej 78, 2630 Taastrup

Dagsorden ifølge lovene.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 3 uger
før generalforsamlingen.

Alle medlemmer af TIK er velkommen til at deltage
i generalforsamlingen.

Stemmeret har de delegerede fra afdelingerne.
Hovedbestyrelsen