Åbning af udendørsaktiviteter på foreningsområdet

Sundhedsstyrelsen har givet tilladelse til at åbne for udendørsidrætter under særlige regler. Danmarks Idræts Forbund og DGI har udarbejdet anbefalinger til specialforbund og idrætsforeninger om hvordan udendørs aktiviteter skal foregå efter aftale med myndighederne. 

Høje-Taastrup Kommune følger Sundhedsstyrelsens og idrætsorganisationernes anbefalinger, så udendørsidræt uden kropskontakt nu kan afholdes, når det sker inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger, som sundhedsmyndighederne og regeringen har offentliggjort på coronasmitte.dk. DUF anbefaler de samme regler til deres foreninger.

Det er foreningernes ansvar, at aktiviteterne lever op til myndighedernes krav. Foreningerne skal kontakte de faciliteter, hvor deres aktivitet foregår for at koordinere adgang og opstart af aktiviteterne. Er foreningerne i tvivl kan de også hente råd og vejledning ved at kontakte Fritid og kultur center på fritidkultur@htk.dk.

Venlig hilsen
Stig Jørgensen
Teamchef for folkeoplysning og idræt

Fritids- Og Kulturcenter
Pædagogisk udvikling og Idræt
Bygaden 2
2630  Taastrup
Telefon: 43591000
Direkte: + 45 43591450
Mobil: +45 51183693
www.htk.dk
EANnr: 5798008904165
StigJoe@htk.dk