Klubhuset

TIK har eget klubhus. Huset, der har en vigtig social funktion, er beliggende i umiddelbar tilknytning til Taastrup Idræts Center, Taastrup Svømmehal og idrætsanlægget omkring hallerne på Parkvej 78 i Taastrup.

Klubhuset bestyres af et klubhusudvalg, der består af 6 medlemmer og vælges af TIK’s generalforsamling.

Klubhuset bruges som samlingssted for medlemmer af TIK, men også andre foreninger, som er godkendt af folkeoplysnings loven, kan komme i huset.

Husets åbningstider er mandag til torsdag 18:30 – 22:30, hvor frivillige medlemmer vil bemande huset, det vil være muligt, at købe kaffe/the, øl/vand samt slik og snacks.

Klubhuset anvendes løbende ved idrætslige sammenkomster i afdelingerne og klubben.

Klubhuset benyttes fast fra mandag – torsdag kl. 10:00 – 14:00, Veteransport afdelingen, der besøger huset i dette tidsrum, hvor frivillig medlemmer fra Vetertansport hygger om deres medlemmer med kaffe/the m.m.

Der kan i huset være foredrag, kursusvirksomhed og møder, idet der er indrettet med to separate mødelokaler.

Ansøgning til lån af Klubhuset kan findes her i PDF eller Word. Ansøgningen sendes til tik@tik.dk