Foreningen

 

Taastrup Idræts Klub (TIK), som er grundlagt i 1903, er en flerstrenget idrætsforening med i alt 15 afdelinger/aktiviteter. TIK er den største idrætsklub i Høje Taastrup kommune og med sine 15 afdelinger og med 3000 medlemmer er TIK det naturlige samlingspunkt for sport og idræt i Taastrup.

Klubbens overordnede formål er, som det blandt også står i klubben målsætning, bredt at fremme idrætten samt folks interesse i at gå til idræt og andre former for motion og bevægelse i Høje-Taastrup Kommune.

TIK er derigennem med til at udvikle og forme idrætslivet m.v. i Kommunen. Det gælder først og fremmest breddeidrætten, men også eliteidrætten nyder fremme i TIK. Således er der et tæt samarbejde med flere af forbundene under Danmarks Idræts-Forbund, DIF. TIK er også medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, DGI.

På en række områder har TIK også et tæt samarbejde med Høje-Taastrup Kommune samt andre foreninger, kulturelle institutioner og erhvervslivet i Kommunen.