Idrætsfonden

TIKs Idrætsfond

Idrætsfonden udgøres af en kapitalbeholdning , der er samlet gennem private personers donation af midler til TIK. Fondens afkast anvendes hvert år til støtte af forskellige idrætsformål i TIK. Det kan være til idrætsfolks deltagelse i udenlandske stævner og konkurrencer, anskaffelse af idrætsudstyr, igangsætning af nye idrætsaktiviteter i klubben samt projekter, der har til formål at gavne idrætten i TIK. Vedtægterne kan læses her.

Fonden består af 4 elementer:

 • TIK’s idrætsfond
 • Olsen’s Skulderklap er en tak for indsatsen og en opmuntring for det arbejde, der er udføres for klubben.
 • Vaske-Svend’s  Mindelegat – Det var Vaske-Svend’s ønske i hans testamente, at hans midler skulle gå til støtte og opmuntring for ungdomsarbejdet i TIK
 • Carl R’s rejselegat er en tak for indsatsen og en opmuntring for det arbejde, der er udføres for klubben.

Støtte fra selve idrætsfonden  gives kun efter forudgående ansøgning til fonden. Ansøgningsskema kan hentes her. De 3 andre legater kan ikke søges, og bliver hvert år uddelt ved generalforsamlingen.

Idrætsfonden bestyrelse kan ses her. Ansøgninger til idrætsfonden kan sendes her.

Baggrund for TIK’s idrætsfond

Kapitalgrundlaget – som det fremtræder i dag – består  af 4 elementer:

 • TIK’s Idrætsfond
  TIK’s Idrætsfond blev stiftet ved TIK’s generalforsamling den 29. april 1943 på baggrund af en kapital, der var tilvejebragt fra borgere i Taastrup med henblik på bygning af en idrætshal.  Da byggeriet p.g.a. krigen ikke kom i gang, blev det besluttet at midlerne – på anden måde – skulle komme medlemmerne af TIK til gode.
  Renterne anvendes i overensstemmelse med de bestemmelser, der fremgår af Love for TIK’s Idrætsfond – senest godkendt på TIK’s generalforsamling den 4. marts 2009.
 • Carl R’s rejselegat
  I anledning af TIK’s 75 års jubilæum i 1978 skænkede Carl R. Nielsen –  der var een af byens større entreprenører – rejselegatet, da Carl R. følte stor veneration for TIK.  Legatet kan ikke søges, men skal udde-les til en aktiv TIK’er  således, at pågældende (med ægtefælle/samlever)  kan rejse som ”kompensation” for den manglende fritid sammen, den ’tilbageværende’ må tåle p.g.a. den aktive TIK’ers indsats.
 • Olsens Skulderklap
  Eiler Olsen var en mangeårig halinspektør i Taastrup Idræts Haller.  Eiler indstiftede i 1994 ’Olsens Skulderklap’ og hvor han bestemte, at udmøntningen kunne anvendes som tilskud til leders/idrætsudøvers videreudvikling, tilskud til formål, der kan styrke og videreudvikle idrætslivet i TIK og endelig, et skulderklap/opmuntring til en aktiv leder eller idrætsudøver i TIK.  Eilers donation til Fond’en bestod af det jubilæumsgratiale han modtog i anledning af 25 års ansættelse som halinspektør, barsalget ved hans afskedsfest ved pensioneringen samt indbetalinger i stedet for blomster ved hans begravelse.
 • Vaske-Svends Minde
  TIK’s Idrætsfond arvede i 2008 – via testamente – boet efter Svend Olesen (Vaske-Svend), som i mange år havde viet sin tid til hjælp ved  TIK-Fodbold’s ungdomsarbejde.   Svend Olesen havde ikke livsarvinger og det var et vilkår i testamentet, at afkastet fra midlerne skal anvendes til arbejdet med børn og unge.

Fonden

Fondsbestyrelsen består af 3 personer, der alle vælges på TIK’s generalforsamling i h.t. TIK’s vedtægter.  1 medlem er på valg hvert år.  Valgperioden er 3 år.

Fondsbestyrelsen har ansvar for at sikre at fond’ens kapital bevares intakt altid, dvs. at diverse udbetalinger alene sker af disponible renter.

Afdelingerne kan søge støtte til konkrete aktiviteter.  Ansøgningen skal indeholde oplysning om indtægts- og udgiftsbudget for aktiviteten m.v. (Se særligt ansøgningsskema).  Endvidere kan Fond’en anmode om regnskab for aktiviteten, når denne er afholdt.

Ved TIK’s ordinære generalforsamling uddeles:

 • Carl R.’s rejselegat,
 • Olsens Skulderklap og
 • Vaske-Svend’s Minde.

Disse 3 uddelinger kan ikke søges, men uddelingerne sker alene efter Fond’ens nærmere bestemmelse.

 

Liste over uddelinger de seneste år kan ses her:

  Carl R’s rejselegat Olsen’s Skulderklap
(indstiftet 1991/1994)
Vaske-Svend’s Mindelegat
(indstiftet 2010)
2023 Ikke uddelt TIK 10-kamp TIK 10-kamp
2022 Pokalfestudvalget Pokalfestudvalget Funday
2021 Ikke uddelt pga. Corona Ikke uddelt pga. Corona Ikke uddelt pga. Corona
2020 Benny Lång, Karate Nikki Kvist, Håndbold Gymnastik
2019 Johan Oude Hesselink Funday Karate
2018 Karsten Weikop TIK Donor Minigolf
2017 TIK Donor TIK Donor Volleys ungdomsafd.
2016 Grethe Pedersen Jan Kryger, Badminton Bueskytternes ungdomsafd.
2015 Heidi Holm, Håndbold Vibeke Franzen, Veteransport, best. Volleys ungdomsafd.
2014 Bent Poulsen Jette Hansen, Gymnastik Karates ungdomsafd.
2013 Per Gøbel Jensen, Triathlon Kenneth Daugaard Gymnastik, småbørns aktiviteten
2012 Klubhuspasser gruppen Instruktørteamet  for Rytmisk sportsgymnastik Bueskydnings ungdomshold.
2011 Charlotte Rasmussen, Tennis  Pia Nielsen, Badminton  Badmintons ungdomsafd. v/Jan kryger
2010  Jette Poder Pokalfestholdet: Henning Aasberg, Villy Rosendahl-Kaa, Tom Friisgaard og Tommy Fleischer Allan Olsen, Håndbold, ungdom.
2009  Jakob Olsen  Lene Lyngsie  
2008 Vagn Sørensen Gert Arildsen  
2007 Svend Winther Nielsen Poul Erik Thomsen  
2006  Jesper Kirkegaard Lene Seider  
2005  Britta Bahn Anne Kunze og Pernille Pedersen  
2004 Erhardt Franzen Marlene Klarskov  
2003 Niels Eriksen Villy Rosendahl-Kaa  
2002 Annette Olsen  Anneli Jensen  
2001 Aage Ipsen Tom Friisgaard  
2000 Vibeke Franzen Margit Skelmose  
1999 Poul Nielsen Team Fodboldskole  
1998 Ove A. Nielsen Ole Søndergaard og Ove Haldager  
1997 Emmy Olsen Lizzie H. Jensen  
1996 Knud Sommer Birthe Rasmussen  
1995 Hardy Hansen Carsten Petersen  
1994 Lise Jacobsen samt Randi Hedetoft    
1993 Henning Aasberg    
1992 Inge Merete Jensen    
1991 Allan Pedersen Niels Jørgensen  
1990  Vera Søndergaard    
1989 Jørgen Vind    
1988 Jens Overby    
1987 Helle Juul Sørensen    
1986 Alis Jacobsen    
1985 Lone Hansen samt Kaj Lundager    
1984 Lars Johansen    
1983 Torben Rud Hansen samt Martin Lynge    
1982 Henry Christensen samt Kai Sørensen    
1981 Birgit og Elmar Abrahamsen samt Keld Andersen    
1980 Arne Nielsen    
1979 Preben Holtegaard    
1978 Ole Søndergaard og Aage Sand