Bestyrelse og udvalg

I TIK finder der flere bestyrelser og udvalg samt en del andre bestyrelser og udvalg hvor TIK er repræsenteret:

Hovedbestyrelsen (HB)

Hovedbestyrelsen har den overordnede ledelse af hovedforeningen. HB har følgende medlemmer:

Jette Poder
Formand

Regina Wonisch
Næstformand

Vagn Sørensen
Kasserer

Allan Olsen
Medlem

Karsten Weikop
Medlem


Søren D. Sørensen
Suppleant

Mari Louise Wiederquist
Suppleant

Derudover er følgende valgt på generalforsamlingen:

Jesper Kirkegaard
Revisor

Villy Rosendahl-Kaa
Revisor

Minna Laursen
Revisor suppleant

TIK’s Idrætsfond’s bestyrelse

Læs mere om Idrætsfonden her. Bestyrelsen for TIK’s idrætsfond har følgende medlemmer:

Carsten Petersen
Medlem

Marlene Klarskov Fleischer
Medlem

Niels Jørgensen
Medlem

Klubhus udvalget

Læs mere om klubhuset her. Klubhusudvalget har følgende medlemmer:

Carsten Petersen
Formand

Jan Rasmussen
Medlem

 

Leif Rønne Jacobsen
Medlem

Jeanet Buch
Medlem

 

Pokalfestudvalget

Pokalfestudvalget har følgende medlemmer:

Jeanet Buch

Carsten Petersen

Maria Christensen

Lars Haagen Nielsen

Marlene Klarskov Fleischer

Maj-Britt Hartvig

Lars Willer

Berit Haagen

Regina Wonisch

Kristian Kjær

 

 

TIK’s Blod donor aktivitet

Læs mere om blod donor aktiviteten her, som har følgende medlemmer:

 

Carsten Petersen
Formand

 

TIK’s medlemmer af Idrættens samråd

TIK er repræsenteret med disse medlemmer i Idrættens samråd:

Regina Wonisch
HB

Jan Kryger
Badminton

Tobias Harpsøe
Volley

 

Jette Poder
Gymnastik

 

TIK’s medlemmer af Taastrup Idræts Center

TIK er repræsenteret med 3 medlemmer i bestyrelsen af Taastrup Idræts Center:

Karsten Weikop
Bestyrelsesformand

Lene Thøgersen
Medlem

Marlene Klarskov Fleischer
Medlem