Æresmedlemmer

Det største udnævnelse man kan få i TIK er som æresmedlem af hovedforeningen.

Æresmedlemmer udnævnes ifølge §5.2 i vedtægterne for TIK, hvor der står:

Hovedforeningen kan udnævne æresmedlemmer. Udnævnelsen foretages af hovedbestyrelsen efter godkendelse af indstilling herom fra en eller flere afdelinger.

I dag er der følgende æresmedlemmer af TIK:

  Navn Udnævnt
Ole Søndergaard 1983
Niels Jørgensen 1997
Knud Sommer 1985
Villy Rosendahl-Kaa 2009
Erhardt Franzen  
Vibeke Franzen  
Vagn Sørensen  2014
Carsten Pedersen 2001
Per Rohwedder 2015
  Marlene Klarskov Fleischer  2011
Henning Aasberg 1995
  Kjeld Andersen 1997
Aage Ipsen  
Finn-Erik Friberg 1988

Gennem tiderne har der også været andre æremedlemmer af TIK, som desværre nu er gået bort:

  Navn Udnævnt Død
Grethe Petersen  2012 2017
Ove A. Nielsen 2003 2018
  Kai Sørensen 1988  
  Werner Nielsen 1978  
Ove Haugbølle 1971  
  Lars Frederik Hansen 1970  
  Eiler Olsen 1968  
1971 Generalforsamling i TIK
Ove Haugbølle blev æresmedlem efter 21 år som formand i TIK. Æresbrev blev oplæst af atletikformand Knud E. Andersen.
Ny formand blev Aage Ipsen. Halinspektør var Eiler Olsen.