Æresmedlemmer

Det største udnævnelse man kan få i TIK er som æresmedlem af hovedforeningen.

Æresmedlemmer udnævnes ifølge §5.2 i vedtægterne for TIK, hvor der står:

Hovedforeningen kan udnævne æresmedlemmer. Udnævnelsen foretages af hovedbestyrelsen efter godkendelse af indstilling herom fra en eller flere afdelinger.

I dag er der følgende æresmedlemmer af TIK:

  Navn Udnævnt
Ole Søndergaard 1983
Niels Jørgensen 1997
Knud Sommer 1985
Villy Rosendahl-Kaa 2009
Erhardt Franzen Efter 2006
Vibeke Franzen Før 2006
Vagn Sørensen  2014
Carsten Pedersen 2008
Per Rohwedder 2015
Marlene Klarskov Fleischer  2011
Henning Aasberg 1995
Kjeld Andersen 1997
Finn-Erik Friberg 1988

Gennem tiderne har der også været andre æresmedlemmer af TIK, som desværre nu er gået bort:

  Navn Udnævnt
Aage Ipsen ( -2020) 2006
Ove A. Nielsen (1936-2018) 2003
Grethe Petersen (1944-2017)  2012
Kai Sørensen 1988
Werner Nielsen 1978
Ove Haugbølle 1971
Lars Frederik Hansen 1970
Bendt Jensen 1970
Eiler Olsen 1968
Arne Worning 1973?
Rikard Hyldequist Før 1973
Eilert Halved Ca. 1950
Franz Hancke  1950
H. Muxoll Mellem 1930 og 1946
Oluf Olsen (Maler-Ole) Mellem 1903 og 1953
Slagtermester Olsen Mellem 1903 og 1953

For dem som står med ‘Før 1973’ vides ikke hvornår der er udnævnt, men de er inviteret til TIK Pokalfesten 1973 i deres egenskab af æresmedlemmer.

1971 Generalforsamling i TIK
Ove Haugbølle blev æresmedlem efter 21 år som formand i TIK. Æresbrev blev oplæst af atletikformand Knud E. Andersen.
Ny formand blev Aage Ipsen. Halinspektør var Eiler Olsen.