Æresmedlemmer

Det største udnævnelse man kan få i TIK er som æresmedlem af hovedforeningen.

Æresmedlemmer udnævnes ifølge §5.2 i vedtægterne for TIK, hvor der står:

Hovedforeningen kan udnævne æresmedlemmer. Udnævnelsen foretages af hovedbestyrelsen efter godkendelse af indstilling herom fra en eller flere afdelinger.

I dag er der følgende æresmedlemmer af TIK:

Finn-Erik Friberg
Udnævnt 1988
Henning Aasberg
Udnævnt 1995
Kjeld Andersen
Udnævnt før 1997
Niels Jørgensen
Udnævnt 1997
Carsten Petersen
Udnævnt 2008
Villy Rosendahl-Kaa
Udnævnt 2009
Erhardt Franzen
Udnævnt ca 2009
Marlene Klarskov Fleischer
Udnævnt 2011
Vagn Sørensen
Udnævnt 2014
Per Rohwedder
Udnævnt 2015
Karsten Weikop
Udnævnt 2023
Britta Bahn
Udnævnt 2024

Gennem tiderne har der også været andre æresmedlemmer af TIK, som desværre nu er gået bort:

Knud Sommer (1939-2023)
Udnævnt 1985
Ole Søndergaard (1930-2022)
Udnævnt 1983
Vibeke Franzen (1948-2022)
Udnævnt 2003
Aage Ipsen
( -2020)
Udnævnt 1986
Ove Angelo Nielsen
(1936 – 2018)
Udnævnt 2003
Grethe Petersen
(1944-2017)
Udnævnt 2012

Kai Sørensen
(1940 – 2012)
Udnævnt 1988

Martin Lynge
( – )
Udnævnt 1983

Jens A. Petersen
( – )
Udnævnt 1975

Zaro Hoffmann
( – )
Udnævnt før 1977

Tage Sørensen
( – )
Udnævnt 1978

Knud Erik Andersen
( – )
Udnævnt før 1977

Verner Nielsen
( – )
Udnævnt 1978
Ove Haugbølle
( – )
Udnævnt 1971
Lars Frederik Hansen
( – )
Udnævnt 1970
Bendt Jensen
( – )
Udnævnt 1970
Eiler Olsen
(1924 – 1996)
Udnævnt 1968
Arne Worning
( – )
Udnævnt før 1973
Rikard Hyldequist Pedersen
(1896 – 1974)
Udnævnt før 1973
Eilert Halved
( – )
Udnævnt ca. 1950
Franz Hancke 
( – )
Udnævnt 1950
H. Muxoll
( – )
Udnævnt 1943
Oluf Olsen (Maler-Ole)
( – )
Udnævnt 1943
Slagtermester Alfred Olsen
( – )
Udnævnt før 1953
Sophus Larsen
(1884 – )
Udnævnt 1932
   

 

For dem som står med ‘Før 1973’ vides ikke hvornår der er udnævnt, men de er inviteret til TIK Pokalfesten 1973 i deres egenskab af æresmedlemmer.

1971 Generalforsamling i TIK
Ove Haugbølle blev æresmedlem efter 21 år som formand i TIK. Æresbrev blev oplæst af atletikformand Knud E. Andersen.
Ny formand blev Aage Ipsen. Halinspektør var Eiler Olsen.