Æresmedlemmer

Det største udnævnelse man kan få i TIK er som æresmedlem af hovedforeningen.

Æresmedlemmer udnævnes ifølge §5.2 i vedtægterne for TIK, hvor der står:

Hovedforeningen kan udnævne æresmedlemmer. Udnævnelsen foretages af hovedbestyrelsen efter godkendelse af indstilling herom fra en eller flere afdelinger.

I dag er der følgende æresmedlemmer af TIK:

  Navn Udnævnt
Ole Søndergaard 1983
Niels Jørgensen 1997
Knud Sommer 1985
Villy Rosendahl-Kaa 2009
Erhardt Franzen  
Vibeke Franzen  
Vagn Sørensen  2014
Carsten Pedersen 2001
Per Rohwedder 2015
  Marlene Klarskov Fleischer  2011
Henning Aasberg 1995
  Kjeld Andersen 1997
Aage Ipsen  
Finn-Erik Friberg 1988

Gennem tiderne har der også været andre æremedlemmer af TIK, som desværre nu er gået bort:

  Navn Udnævnt Død
Grethe Petersen  2012 2017
Ove A. Nielsen 2003 2018
  Kai Sørensen 1988  
  Werner Nielsen 1978  
Ove Haugbølle 1971  
  Lars Frederik Hansen 1970  
  Eiler Olsen 1968  
  Bent Jensen 1973?  
  Arne Worning 1973?  
  Rikard Hyldequist 1973?  
  Eilert Halved 1973?  

For dem som står med ‘1973?’ vides ikke hvornår der er udnævnt, men de er inviteret til TIK Pokalfesten 1973 i deres egenskab af æresmedlemmer.

1971 Generalforsamling i TIK
Ove Haugbølle blev æresmedlem efter 21 år som formand i TIK. Æresbrev blev oplæst af atletikformand Knud E. Andersen.
Ny formand blev Aage Ipsen. Halinspektør var Eiler Olsen.