Æresmedlemmer

Æresmedlemmer udnævnes ifølge §5.2 i vedtægterne for TIK, hvor der står:

Hovedforeningen kan udnævne æresmedlemmer. Udnævnelsen foretages af hovedbestyrelsen efter godkendelse af indstilling herom fra en eller flere afdelinger.

I dag er der følgende æresmedlemmer af TIK:

Navn Udnævnt
Ole Søndergaard
Niels Jørgensen
Knud Sommer
Villy Rosendahl-Kaa 2009
Erhardt Franzen
Vibeke Franzen
Vagn Sørensen  2014
Carsten Pedersen
Per Rohwedder 2015
Marlene Klarskov Fleischer  2011
Henning Aasberg
Kjeld Andersen
Aage Ipsen
Finn-Erik Friberg

Gennem tiderne har der også været andre æremedlemmer af TIK, som desværre nu er gået bort:

Navn Udnævnt Død
Grethe Petersen  2012 2017
Ove A. Nielsen 2003 2018