Aflysning af Kunstforeningen Foyer’ens generalforsamling

Her til aften har vi fra ledelsen af forvaltningen i Fritids- og Kulturhusene og –centrene i Høje-Taastrup Kommune fået meddelelse om, at vi bliver nødt til at aflyse vores generalforsamling i morgen aften 11. marts 2020 kl. 19.00 i “Stopuret” i Taastrup Idræts Haller som en konsekvens af kommunens forebyggende indsats mod smitte med coronavirus. 

I sin ageren lægger kommunen vægt på, at der også i dens ”egne” driftsfaciliteter, som “Stopuret” nu er en del af, gøres mest muligt for at mindske smitten med særligt vægt på at skåne ældre og/eller i forvejen lidelsesramte mennesker.

Generalforsamlingen og bortlodningen af kunst vil blive flyttet til et senere tidspunkt, som vi vil sende meddelelse ud om, når coronasituationen er bragt under kontrol af myndighederne.

Alle de udsendte papirer brug ved til generalforsamlingen og bortlodningen bedes venligst gemt til senere. 

Med venlig hilsen

For Kunstforeningen Foyer’en

Erhardt Franzen