Aktiv sommer 2020

Som tidligere år ønsker Høje-Taastrup Kommune at tilbyde aktiviteter i sommerferien for børn bosiddende i kommunen.

Hvis din forening har mod på at udbyde en aktivitet, så udfyld vedhæftede blanket, og returner den til undertegnede hurtigst muligt, dog senest d. 20. april 2020

Når alle ansøgninger er modtaget, vil vi sammensætte et så bredt aktivitetsudbud som muligt til glæde for kommunens børn.

Da vi ikke ved hvordan situationen med Corona-virus er i juni/juli/august, vil alle indgåede kontrakter blive lavet med det forbehold, at aktiviteter kan aflyses uden udbetaling af det aftalte beløb, hvis der opstår en lignende situation som den vi oplever nu

Venlig hilsen

Casper Graugaard
Administrativ medarbejder

Fritids- Og Kulturcenter
Bygaden 2
2630  Taastrup
Telefon: 43591000
Direkte: 43591311
www.htk.dk
EANnr: 5798008904165
CasperGr@htk.dk