Årlig godkendelse som folkeoplysende forening 2018

Det er blevet tid til den årlige ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening for 2018. Tilskud ydes i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser om frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Ansøgningen skal udfyldes og indsendes, hvis foreningen ønsker godkendelse, økonomisk støtte eller adgang til forenings- og klublokaler stillet til rådighed af kommunen.

Ansøgningen udfyldes her

Ansøgningen udfyldes elektronisk på www.conventus.dk. Vigtige dokumenter kan vedhæftes ansøgningen eller sendes pr. post.

Både medlemstal og ansøgningsskema skal udfyldes. Conventus fungerer bedst i Google Chrome eller Firefox.

Vejledning

Man finder her vejledning, der trin for trin hjælper jer igennem ansøgningsprocessen. Har man brug for yderligere hjælp, er man velkommen til at kontakte Fritids- og Kulturcentret.

Ansøgningsfrist

Man kan ansøge til og med tirsdag den 2. januar 2018. Ansøgninger, der modtages efter tidsfristens udløb, vil medføre reduceret tilskud i 2018.

Informationsmøde

Der afholdes informationsmøde torsdag den 30. november 2017 kl. 19.00 i Byrådssalen på Rådhuset. På mødet er der mulighed for at stille spørgsmål til proceduren omkring den årlige ansøgning. Efterfølgende kan nye foreninger/bestyrelsesmedlemmer stille spørgsmål omkring det at være forening i Høje-Taastrup Kommune.

Tilmelding er nødvendig og skal ske på FritidKultur@htk.dk

Venlig hilsen

Fritids- og Kulturcentret
Høje Taastrup Kommunue