Ansøgning til rejse/lejre og kursus/ledertræning

Kære forening i Idrættens Samråd

Nu er det igen tid til at sende årets sidste ansøgninger til os.

Fristen for modtagelse af ansøgninger er den 15. december 2019.

Ansøgninger som vedrører indeværende år som modtages efter 15. december vil ikke blive imødekommet.

Dog vil udgifter afholdt i december 2019 blive udbetalt på næste års budget (2020), og skal indsendes så hurtigt som muligt efter afholdelsen.

Dokumentation til kurser, rejse/lejre eller ledertræning, skal ikke sendes med, men skal opbevares hos foreningen i 5 år og fremvises ved stikprøvekontrol.

Dokumentation for udgifter vedr. lokaletilskud skal dog stadig vedhæftes ansøgningen.

Reglerne for dokumentation er vedtaget på byrådsmøde den 18. december 2018 og varslet pr. mail den 15. januar 2019.

Venlig hilsen

Casper Graugaard
Administrativ medarbejder

Fritids- Og Kulturcenter
Bygaden 2
2630  Taastrup
Telefon: 43591000
Direkte: 43591311
www.htk.dk
EANnr: 5798008904165
CasperGr@htk.dk