Badminton: TIK og TEB går sammen

PRESSEMEDDELELSE: Hensigtserklæring om at etablere én samlet badmintonklub i Taastrup

Bestyrelserne i henholdsvis TIK Badminton og Taastrup Elite Badminton (TEB) indgår en hensigtserklæring om, at sammenlægge de to badmintonklubber i Taastrup.

Der arbejdes på sammenlægning fra sæson 2019/20, og den fortsættende klub vil være TIK Badminton.

Målet er, at opnå fællesskab og synergi mellem klubberne:

  • Bedre udnyttelse af træningstider
  • Bedre træning for både ungdom og senior
  • Større bredde
  • Flere hold til holdturneringen
  • Bedre udnyttelse af trænere
  • Flere til at administrative opgaver
  • God og sund økonomi

Ungdom

Ungdomsafdelingerne i TIK og TEB sammenlægges. Træningssamarbejde i udvalgte aldersgrupper er allerede etableret.

Senior

Seniorholdfællesskabet Team Vejleå udvides ved at optage TEB i samarbejdet.   TEB bidrager med 2 seniorhold til holdfællesskabet.

Klubberne har store forventninger til sammenlægningen og glæder sig til arbejdet, som påbegyndes med det samme. TEB vil i sæson 2019/2020 fortsætte med afholdelse af turneringer og frivilligt arbejde med henblik på afvikling af eksisterende kreditorer.

Spørgsmål kan rettes til nedennævnte.

På vegne af bestyrelserne

SB50 Ishøj
Formand
Lars B. Christensen
bakchristensen@hotmail.com
TIK Badminton
Formand
Anders Vexøe
anders@vexoe.dk
Taastrup Elite Badminton
Formand
Søren Lau Andersen
sa@kamph.dk