Bliver du nr. 50.000?

TIK Donor blev startet i 1957 af Eiler og Emmy Olsen, og kan nu i en alder af 62 år levere portion nr. 50.000 til blodbanken. Noget af en milepæl – der er ikke mange tappesteder i det danske land, der kan matche dette.

Alle regner med at portion 50.000 bliver tappet ved tapning den 17. september 2019 mellem 14.30 – 19.00 der foregår i Taastrup Idræts Haller, Parkvej 78.

Formanden for TIK Donor, Carsten N. Petersen, udtaler:

Vi håber derfor på stort fremmøde. Hvem vil ikke gerne have en præmie med hjem for at levere netop denne portion – der vil også være lidt ”side” gevinster – udover vores normale lotteri vi har blandt vores tapre donorer.

TIK Donor håber på at mange nye melder sig under fanen, som det har været tilfældet ved vores tidligere tapninger i år. For lige at bringe lidt tal på bordet, svarer de portioner der er leveret til at TIK Donor i snit har leveret ca. 800 portioner årligt til blodbanken svarende til ca. 200 portioner pr. tapning i løbet af året og det har man gjort siden 1957.

Mikael Borup leverede portion 75 ved blod donor tapning juni 2019

Selvom Carsten Petersen er en gammel TIK’er, har han dog ikke været med fra starten. Carsten fortæller:

Jeg tror Blodbanken i Gentofte, som man startede med, var glade hvergang de skulle til Taastrup og tappe, så vidste de banken blev fyldt op.  I starten var Emmy Olsen ved roret og efter Eiler Olsen gik bort, blen Emmy assisteret af en anden gammel TIK ”dreng” Ole Søndergaard. Siden har den mobile blodbank GIV Blod så samarbejdet med TIK og undertegnet. Jeg lavede som TIK’er en aftale med Eiler Olsen, om at når han ikke var der mere, så skulle jeg køre det videre.  

På spørgsmålet om hvorfor hjælpe, svarer Carsten:

Jeg føler også en glæde ved at vi kan hjælpe på denne måde vi gør, for der kræves meget blod i dag til mange forskellige ting. Jeg tror at vores donorer hygger sig og får talt med hinanden når de mødes hver tredje måned.

Så hvis du ikke er donor så mød op og tag gerne selv naboer eller venner med, det var sådan jeg selv startede i sin tid, blev hevet med af kammerater der var startet.  Så hvis du er fyldt 17 så mød op og meld dig – det kan godt være du ikke bliver tappet første gang men så er du i systemet. Man kan også tilmelde sig via nettet.

Nu kan flere give blod. Den 1. juli trådte 2 nye regler i kraft vedrørende bloddonation og medicinforbrug:

  • Donorer, som er i behandling for forhøjet blodtryk kan nu give blod, hvis behandlingen medfører, at blodtrykket ligger inden for normalen
  • Donorer, som tager medicin mod forhøjet kolesterol kan også tappes

Ændringen skyldes, at man vurderer at mængden af medicinrester i disse to tilfælde er minimal i transfunderet blod.