Blodet flyder igen

TIK Donor tappede tirsdag den 22. marts 163 portioner blod i samarbejde med Giv Blod.

Donorafdelingen har været ramt under Corona tiden mht. antal portioner til blodbanken. I hele perioden har bloddonor været fritaget fra diverse nedlukningsforbud, da man har med en livsnødvendig aktivitet at gøre.

Der har været mange forhindringer i forbindelse med nedlukning, og kan kun sige at vores donorer har været trofaste i denne periode med diverse forbud,  Giv Blod har også begrænset indkaldelserne, for at skabe mere spredning blandt donorerne i nedlukningsperioden.

Formanden for TIK Donor Carsten Pedersen udtaler:

Nu vi forhåbentlig er på den anden side af Corona og håber derfor at vores donorer igen er klar til at møde talstærkt op igen. Vi ligger normalt på et sted mellem 190-200 portioner pr. gang, hvilket Riget, som er en stor aftager af portioner, kalkulerer med ved de 4 tapninger vi foretager hvert år i TIK DONOR.

Man må i dag give blod den dag man fylder 17 år hvis ens værge siger god for det – ellers hedder grænsen 18 år. Man må så til gengæld blive ved til man er 70 år, forudsat at man senest er startet som 60 årig – så det er ikke for sent at starte med en god gerning. Man går ind på GivBlod.dk og tilmelder sig et givet tappested, f.eks. Taastrup Idræts Center 

Carsten fortsætter:

TIK Donor er startet i 1957, så afdelingen har mange år på bagen. Jeg selv har stået i spidsen for TIK Donor siden 2003. Jeg kan se hvordan donorer kommer til og hvordan andre takker af efter mange år pga. alder. Senest har jeg bemærket en del nye donorer til vores tapninger, det må gerne forsætte og vi har stadigvæk plads til flere endnu. Vi skulle gerne snart på niveau som før Corona. Jeg ved godt at folk også snart kan begynde rejseaktivitet igen, som også giver udfordringer mht. karantæne for tapning pga. rejser til eksotiske steder, hvilket bare gør at behovet for donorer bare bliver endnu større. Så hvis du er frisk og rask, så gå til GIVBLOD og meld dig – man skal være tilmeldt senest 2 måneder før næste tapning som finder sted 21 Juni 14.30 – 19.00 i Taastrup Idræts Haller

Billeder er Michael Kromand, som gav portion nr. 75 og blev præmieret med 3 flasker vin fra TIK Donor