Brugermøde på Parkskolen

Invitation til brugermøde på Parkskolen onsdag 25. oktober klokken 17-18.30

Til fritidsbrugere, der benytter Parkskolen på ugentlig basis – samt skoleledelsen og teknisk servicemedarbejdere

Så er det blevet tid til de årlige brugermøder på skolerne, hvor repræsentanter fra skolens ledelse, repræsentanter fra Center fra Ejendomme og Intern Service (dem, I kender som skolernes pedeller) og repræsentanter for Fritid og Kultur (idrætskonsulent) mødes med fritidsbrugerne på de enkelte skoler. Formålet med møderne er at få det bedst mulige samarbejde omkring brugen af faciliteterne på skolerne og skabe et stærkere netværk blandt de daglige brugere af skolen.

Det er vigtigt, at I som forening sender en repræsentant, da vi drøfter spørgsmål omkring brug af faciliteterne, depoterne, rekvisitterne med mere, som har betydning for jeres brug af hallen/salen. Invitationen er sendt til kontaktpersonen i foreningen, som er oplyst til Fritid og kultur, men foreningen bestemmer selv, hvem der repræsenterer foreningen til mødet.

For at forberede mødet bedst muligt vil jeg bede jer om to ting:

  • At sende spørgsmål, ideer og emner ind til mig, som I gerne vil have drøftet.
  • At sende mig besked om, hvem der deltager med mailadresse, som dagsorden skal sendes til.

Begge dele senest en uge før mødet, det vil sige onsdag 18. oktober 2017

Ring eller skriv, hvis du har spørgsmål.

Med venlig hilsen
Signe Abildå
SigneAb@htk.dk
Mobil 2116 7113