COVID-19 lempelser for idrætsaktiviteter – genåbningsplan

Regeringens COVID-19 genåbningsplan varsler en række lempelser for idræts- og foreningsaktiviteter. Der er tale om en trinvis genåbning efter nedenstående plan.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at der fortsat er en række usikkerhedspunkter. Dels er det endnu ikke præciseret hvilke aktiviteter, der kan genåbne 6. maj, og hvilke der først kan genåbne 21. maj. Her må vi afvente yderligere udmeldinger fra myndighederne. Dels kan der meget vel blive tale om lokale nedlukninger. Der er fortsat ikke udmeldt grænseværdier for dette. Så også her må vi forholde os afventende.

Mandag d. 22. marts
Forsamlingsforbuddet for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi er nu 50 personer.

Onsdag d. 21. april
Der åbnes for indendørs idræt i foreningsregi for børn og unge under 18 år. Det er fortsat lidt uklart om dette gælder al form for indendørsidræt.

 Torsdag d. 6. maj
Indendørsidræt for voksne mod forevisning af coronapas – her forventes det at betyde åbning af de fleste idrætshaller, svømmehaller, kulturhuse m.m.  Her skal der ligeledes forhandles blandt Folketingets partier om, hvilke sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages.

Fredag d. 21. maj
Al anden fritids-, forenings- og idrætsaktivitet som ikke er åbnet under andre faser mod forevisning af coronapas. Genåbning af aftenskoler.

Generelt
Reglerne om god afstand og hyppig afspritning er fortsat gældende. Der vil ikke være mulighed for brug af omklædning eller bad. Klubhuse er fortsat lukkede. Rekvisitter og udstyr vil være tilgængeligt.  Det skal aftales lokalt hvordan adgangen til rekvisitter og udstyr organiseres. Der vil så vidt muligt være adgang til toilet. Det aftales lokalt hvordan dette organiseres.

Det generelle forsamlingsforbud er fortsat på max. 5 personer indendørs og 10 personer udendørs. Dette giver fortsat udfordringer i forhold til mødeaktiviteter for foreningerne, men vi kan desværre ikke sige andet end, at I må mødes 10 personer udendørs eller til on-linemøder. Kommunens faciliteter er kun åbne til selve aktiviteten. Der er ikke åben for tilskuere. Der er ikke åbent til sociale arrangementer eller møder.

Der er som nævnt fortsat en række uafklarede emner, som f.eks. Hvordan skal coronapas håndteres? Hvilke restriktioner og forebyggende tiltag forsvinder/ændres? Vi vil derfor vende tilbage, når vi kan sige mere.

Vi henviser til nedenstående hjemmesider – som løbende opdateres:

Sådan håndterer du coronakrisen i foreningen (dgi.dk)
DIF | Corona
Dansk Ungdoms Fællesråd (duf.dk)
Sport, fritid og kultur (coronasmitte.dk)

I er altid velkommen til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål.

Venlig hilsen

Peter Christensen
Idrætsfaglig leder

Fritids- og Kulturcenter
Høje-Taastrup Idrætsteam
2630 Taastrup
Mobil: 20204754
PeterCh@htk.dk
 

Få TIK-Nyt hver uge!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.