Foreningsprisen 2019

Høje-Taastrup Kommune uddeler hvert år Foreningsprisen i samarbejde med Danske Bank, der sponserer priserne på henholdsvis 25.000,-, 10.000,- og 5.000,- gode danske kroner. Foreningsprisfesten afholdes i samarbejde med Frivillig Fredag, der er en landsdækkende begivenhed. Denne dag rettes fokus på de mange frivilliges store indsats lokalt, regionalt og nationalt.

Arrangementet afholdes fredag den 27.09.2019 kl. 18:30 – 21:00 i Taastrup Teater. Forinden overrækkelserne vil der være speeddating og networking mellem foreninger/firmaer og andre interesserede. Speeddating starter kl. 17:00 i teatrets foyer.

Sæt allerede nu X i kalenderen. Program med nærmere information udsendes i august 2019.

Til Foreningsprisfesten uddeles Foreningsprisen, to Hæderspriser og en Unglederpris.  Priserne er stiftet for at anerkende den store frivillige indsats, der ydes i kommunens mange forskellige foreninger til gavn for alle borgere.

Bedømmelsesudvalget bag Foreningsprisen vil i år lægge vægt på foreningernes Åbenhed, Engagement og Forpligtelse ved udvælgelse af årets kandidater til prisen. Du kan allerede nu indstille til en af de tre priser.

Foreningsprisen gives til en forening, der har gjort noget ekstraordinært for medlemmer eller lokalområde. Prisen er sponseret af Danske Bank og er på 25.000,-, 10.000,- eller 5.000,- kroner til henholdsvis 1., 2. eller 3. pladsen. Alle foreninger kan indstilles til prisen og i august 2019 vælges de nominerede foreninger til prisen på baggrund af de indkomne indstillinger.

Hædersprisen gives til to personer, der gennem en årrække har ydet en ekstraordinær indsats for foreningslivet i Høje-Taastrup Kommune. Det er Fritids- og Kulturudvalgets hædring af personer, som har sat deres tydelige præg på foreningslivet eller på en enkelt forenings udvikling. 

Unglederprisen er Folkeoplysningsudvalgets pris til et ungt menneske under 25 år, som yder en bemærkelsesværdig indsats i foreningen. Prisen stiftet for at skabe fokus på de mange unge, der yder en frivillig indsats i kommunen. Prisen er på 5.000,- kroner som går til den unge leder. Der vil medio august 2019 blive nomineret 5 Ungledere til prisen. Den endelige vinder findes ved en sms-afstemning, der afsluttes ved Foreningsprisfesten i Taastrup Teater.

Sådan indstiller du til priserne:

Mail til Fritidkultur@htk.dk – her kan du enten begrunde din indstilling eller bare lægge dit telefonnummer, så ringer vi dig op og skriver din begrundelse ned.

Sidste frist for indstilling er; mandag den 19. august 2019 kl. 12:00

Hvis du vil vide mere om priserne er du velkommen til at kontakte Bo Petersen på 43591316 eller bope@htk.dk

Venlig hilsen

Bo Petersen
Specialkonsulent
Fritids- Og Kulturcenter
Sekretariat
Bygaden 2
2630  Taastrup
Telefon: 43591000
Direkte: 43591316
www.htk.dk
EANnr: 5798008904165
BoPe@htk.dk
 …

[Meddelelsen er forkortet]  Se hele meddelelsen