Tilskud til ledertræning, sommerlejr og lejede lokaler

Til de af jer der endnu ikke har søgt.

Husk at fristen for ansøgning om tilskud for perioden 01.01.20 – 30.11.20 er den 30. november 2020. 

Ansøgning om tilskud for december måned 2020, sender I som altid så hurtigt, som det nu kan lade sig gøre.

Ansøgninger for perioden 1. januar 2020 til 30. november 2020, som modtages efter 30. november vil ikke blive imødekommet.

Dokumentation for kurser, rejse/lejre eller ledertræning, skal ikke sendes med, men skal opbevares hos foreningen i 5 år og fremvises ved evt. stikprøvekontrol.

Dokumentation for basislokaler, lejede lokaler og sommerlejr skal dog stadig vedhæftes ansøgningen.

Disse regler er vedtaget på byrådsmøde den 18. december 2018 og oplyst pr. mail den 15. januar 2019.

Venlig hilsen

Fritid og Kultur