Genåbning af Taastrup Idræts Center.

Taastrup Idræts Center åbner op for indendørs aktivitet.

Taastrup Idræts Haller åbner den 11. juni 2020, klokken 16.00

Desværre er det endnu ikke tilladt for Taastrup Idræts Center at genåbne TIC Fitness.

Genåbning af Taastrup Idræts Center.

 Høje-Taastrup Kommunes kriseberedskab har netop godkendt nedenstående genåbninger på idræts- og fritidsområdet:

 Idrætshaller er åbne – dog med særlige retningslinjer

Alle bemandede haller er åbne fra torsdag d. 11. juni (se de enkelte haller for klokkeslæt/åbningstider):

 • Taastrup Idræts Center (www.taastrupidrætscenter.dk).

 • Hedehusene Idrætscenter (www.hicsport.dk)

 • Sengeløse Idrætsanlæg (www.taastrupsv.dk/sengesloese-idraetsanlaeg)

Der er dog særlige retningslinjer omkring hygiejne og rengøring. Det betyder, at der ikke er mulighed for bad og omklædning. Hallerne åbnes kun for selve idrætsaktiviteten. Der er ikke mulighed for at tilskuere, forældre eller andre kan opholde sig i hallen. Det er ikke muligt at dele rekvisitter og udstyr. Max. gruppestørrelser er på 50 personer. Afstandskrav 1 + 2 meter.

 Generel orientering:

 • Der er kun adgang for aktive – Forældrene afleverer ved hovedindgangen.
 • De aktive skal gå direkte til lokaliteten hvor de skal træne. Når træningen er afsluttet, forlades Taastrup Idræts haller direkte.

 • De aktive hold / brugere skal have forladt hallen / salen inden det næste hold kommer ind i Taastrup Idræts Haller.

 • De aktive skal selv sørge for at medbringe vand / saft eller lignende til indtagelse før, under, efter træningen. Vanddispenseren i foyeren er ikke i brug.

 • Ingen ophold i foyeren.

 • Omklædningsrum kan ikke benyttes. Alle udøvere skal være omklædt hjemmefra så det kun er skoene, som skal skiftes.

 • Der er toiletter åbne i foyeren. Således at brugerne kan benytte det nærmeste toilet. Overhold afstandskravet når toiletterne benyttes.

 • Ved indgang til hvert lokale er opsat sprit dispensere således at brugerne kan spritte sig af inden adgang til lokalet.

 • Overhold afstandskravene også ved transport gennem Taastrup Idræts Haller.

 • Det gælder at foreningerne selv har ansvaret for afspritning af redskaber og materiel. Der er spærret af til depoter og lagerrum

 • TIK klubhus er lukket for ophold.

 Som altid skal regler og halassistentens anvisninger følges. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil aktiviteten blive standset.

 Foreningerne er ansvarlig for at alle retningslinjer fra sundhedsstyrelsen, Høje Taastrup Kommune og Taastrup Idræts Center overholdes.

 De udendørs anlæg er også åbnet op med de restriktioner, som gælder for udendørs idræt.

Det er stadig ikke muligt at anvende omklædningsfaciliteterne på anlæggene.

 Med venlig hilsen

Claus Hillemann

Centerchef

Taastrup Idræts Center

Få TIK-Nyt hver uge!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.