Genåbning efter COVID19

Høje-Taastrup Kommunes kriseberedskab har netop godkendt nedenstående genåbninger på idræts- og fritidsområdet:

 1. Idrætshaller er åbne – dog med særlige retningslinjer

Alle bemandede haller er åbne fra torsdag d. 11. juni (se de enkelte haller for klokkeslæt/åbningstider):

 • Taastrup Idræts Center (www.taastrupidrætscenter.dk).
 • Hedehusene Idrætscenter (www.hicsport.dk)
 • Sengeløse Idrætsanlæg (www.taastrupsv.dk/sengesloese-idraetsanlaeg)

Der er dog særlige retningslinjer omkring hygiejne og rengøring. Det betyder, at der ikke er mulighed for bad og omklædning. Hallerne åbnes kun for selve idrætsaktiviteten. Der er ikke mulighed for at tilskuere, forældre eller andre kan opholde sig i hallen. Det er ikke muligt at dele rekvisitter og udstyr. Der er mulighed for cafesalg, men dette foregår uden ophold. Max. gruppestørrelser er på 50 personer. Afstandskrav 1 + 2 meter

Alle kommunens idrætsfaciliteter, hvor kommunen står for rengøringen, åbner ikke på denne side af 10. august. Årsagen til dette er, at den omfattende ekstra rengøring pga. COVID19 pt. ikke kan udføres af Høje-Taastrup Kommunes rengøringsafdeling. De er nødt til at prioritere plejecentre, skole og institutioner. Det er heller ikke muligt for foreningerne selv at varetage rengøringsopgaven. Det betyder, at de idrætsforeninger, som normalt har deres aktiviteter i kommunens idrætsfaciliteter skal træne udendørs eller kontakte de bemandede haller, hvis de ønsker at gennemføre indendørs idrætsaktiviteter på denne side af sommerferien.

 1. Lempelser af reglerne for udendørs idræt på kommunens anlæg

Alle udeanlæg er åbne pr. 15. maj / lempelser 11. juni:

 • Taastrup Idrætspark
 • Blåkilde Idrætsanlæg
 • Nyhøj Idrætsanlæg
 • Hedehusene Idrætspark
 • Hedehusene Tennisanlæg
 • Fløng Idrætsanlæg
 • Sengeløse Idrætsanlæg
 • Boldbaner og grønne arealer ved skoler og parker

Der er fortsat særlige retningslinjer omkring hygiejne og rengøring.

Fra 11. juni vil der være mulighed for at benytte nødtoilet. Der kan nu gennemføres aktiviteter med max gruppestørrelse på 50 personer. Det er tilladt at gennemføre træningskampe i f.eks. håndbold og fodbold. Dette kræver et særligt fokus på især håndhygiejne. Klubhuse er kun åbne for møder for bestyrelse, ledelse og trænere for at sikre, at aktiviteter kan gennemføres. Der må fortsat ikke være nogen sociale arrangementer. Fra 10. august genåbnes alle kommunale klubhusene helt. 

 1. Svømmehaller er åbne – dog med begrænsning

Både Taastrup Svømmehal og Fløng Svømmehal er åbne 11. juni. Der er dog en lang række særlige begrænsninger, der er ingen fælles rekvisitter og legetøj, og der må f.eks. max. være 5 personer pr. 25m bane. I Fløng Svømmehal er det ikke muligt at benytte garderobeskabene.

 1. Fitnesscentrene i TIC, på Parkvej og Hedehusene skole er fortsat lukkede. Der arbejdes på at få godkendt retningslinjer for disse. Mere info følger.

Læs mere på de enkelte faciliteters hjemmesider og evt. Facebooksider.

Læs mere på DGI, DIF og specialforbundenes hjemmesider. Her er idrætsgrens-specifikke råd og retningslinjer.

Kontakt den enkelte idrætsfacilitet med henblik på yderligere information om bl.a. ferielukning og andre specielle forhold.

Venlig hilsen

Casper Graugaard
Administrativ medarbejder

Fritids- og Kulturcenter
Bygaden 2
2630  Taastrup
Telefon: 43591000
Direkte: 43591311
www.htk.dk
EANnr: 5798008904165
CasperGr@htk.dk