TIK Generalforsamling

general

Torsdag den 14. marts 2019 blevet den årlige generalforsamling afholdt i hovedforeningen for TIK.

Det var en rolig generalforsamling uden de store emner og diskussioner.

Der var genvalg til den fleste poster, men på et par enkelte poster skete der udskiftning:

  • Som suppleant til hovedbestyrelsen blev Erik Sundsgaard afløst af Leif Rønne Jacobsen
  • Som revisorsuppleant blev Knud Sommer afløst af Minna Laursen
  • Som stedfortræder til TIC’s bestyrelse blev Knud Sommer afløst af Jette Hansen
  • I Idrætsfonden blev Poul Erik Thomsen afløst af Marlene Klarskov Fleischer.

Idrætsfonden uddelte traditionen tro 3 legater, som i år gik til:

  • Olsen’s Skulderklap, som er en tak for indsatsen og en opmuntring for det arbejde, der er udføres for klubben, blev uddelt til Johan Oude Hesselink fra TIK Løberne.
  • Vaske-Svend’s Mindelegat, som efter Vaske-Svend’s ønske går til støtte og opmuntring for ungdomsarbejdet i TIK, blev uddelt til ungdomsafdelingen i TIK Karate.
  • Carl R’s rejselegat, der gives som tak for indsatsen og en opmuntring for det arbejde, der er udføres for klubben, blev i år givet til TIK Funday og gruppen bag bestående af Marlene Fleischer, Jette Poder, Jette Hansen, Peter Jacobsen, Britta Bahn og Karsten Weikop

Under eventuelt blev der forespurgt om muligheden for en ny afdeling for senior motionscyklister. Dette punkt vil blive diskuteret på næste formandsskabsmøde (FMSK) og en eventuelt optagelse i TIK vil i givet fald første kunne ske fra næste generalforsamling.

Johan Oude Hesselink, Niels Jørgensen, Karsten Weikop og Lars Buch
Johan Oude Hesselink, Niels Jørgensen, Karsten Weikop og Lars Buch

Få TIK-Nyt hver uge!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.