Godkendelse som folkeoplysende forening for 2019

Det er blevet tid til den årlige ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening for 2019.

Ansøgningen skal udfyldes og indsendes, hvis foreningen ønsker godkendelse, økonomisk støtte eller adgang til forenings- og klublokaler stillet til rådighed af kommunen.

 Ansøgningsfrist

I kan ansøge fra mandag den 12. november 2018 til og med onsdag den 2. januar 2019.

Hvis I ansøger efter fristens udløb, vil det medføre reduceret tilskud i 2019.

Sådan søger I

Bemærk at I både skal angive medlemstal og udfylde ansøgningsskemaet. Ansøgningen anses først for fyldestgørende, når alle felter er udfyldt og medlemslisten samt virksomhedsregnskabet er vedhæftet eller modtaget i Fritids- og Kulturcentret indenfor tidsfristen, samt medlemstallene er indberettet i Conventus.

I skal logge på www.conventus.dk, for at udfylde ansøgningsskemaet elektronisk.

Det foregår to forskellige steder i Conventus:

Medlemsstatistik – angivelse af medlemstal i alderskategorier (se vejledningen)

Udfyldelse af ansøgningsskemaet (findes på vejledningens sidste sider)

Conventus fungerer bedst i Google Chrome.

 

Hjælp og vejledning

Til hjælp for ansøgningen er der en vejledning trin for trin som hjælper jer igennem processen, nederst i dette afsnit. Har I brug for yderligere hjælp, eller har andre IT spørgsmål, er I velkommen til at kontakte os på telefon:

  • Idrætsforeninger, Casper Graugaard: 43 59 13 11
  • Kulturelle og Øvrige foreninger, Maria Olsson: 43 59 13 15
  • Spejdere, Christina Pedersen: 43 59 13 19

Rådhuset er lukket mellem jul og nytår – den sidste dato vi kan hjælpe før fristens udløb er den 21. december 2018.

Vejledning i indberetning af medlemmer.

Medlemstallet er en optælling af alle foreningens aktive medlemmer. Aktive medlemmer defineres som medlemmer, der selvstændigt har indmeldt sig i foreningen og har betalt kontingent for aktivt medlemskab i minimum tre måneder.

Kontingentet skal som minimum give det aktive medlem følgende rettigheder:

  • Ret til adgang/deltagelse i foreningens træning og aktiviteter
  • Ret til adgang til foreningens faciliteter og anlæg
  • Fulde demokratiske rettigheder, herunder stemmeret og valgbarhed. Medlemmer, som eksempelvis på grund af alder (under eksempelvis 14 år), ikke har stemmeret, skal medtages i registreringen, hvis de i øvrigt betaler aktivt kontingent og opfylder de øvrige betingelser for ”aktivt medlem”
  • Arbejdspladser med firmaidrætsaktiviteter, hvor der ikke er dannet en egentlig forening, er udøverne at regne for medlemmer alligevel.

Alle ovenstående punkter skal være opfyldt, for at medlemmet tæller som aktivt medlem.

Æresmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, trænere med flere, som har fri kontingent, tælles også med som aktive medlemmer.

Personer, som alene betaler for engangsydelser eller gebyrer, anses ikke for aktive medlemmer.

Se også CFRs vejledning til indberetning af medlemstal:

http://www.medlemstal.dk/IndberetMedlemstal/Vejledning

Informationsmøde

Vi afholder informationsmøde torsdag den 22. november kl. 17.00 – 19.00 i Byrådssalen på Rådhuset.

Informationsmødet er opdelt således:

  • 17.00 – 18.00: gennemgang af ansøgningsprocedure og regnskabsaflæggelse.
  • 18.00 – 19.00: information til nye foreninger og nye bestyrelsesmedlemmer om tilskudsmuligheder, organisation på området, og samarbejde med kommunen.

Tilmelding er nødvendig og skal ske på FritidKultur@htk.dk 

Lovstof

Fritids- og Kulturcentret yder tilskud i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser om frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Anvendelse af personoplysninger

Fritids- og Kulturcentret anvender oplysningerne til at behandle foreningens ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i henhold til Folkeoplysningsloven.

Venlig hilsen

Fritids- og Kulturcentret

Få TIK-Nyt hver uge!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.