Indstil til Foreningsprisen 2017

Der er stadig lidt tid tilbage til at indstille din forening til Foreningsprisen 2017 – og hvem kan ikke bruge 25.000,- skattefrie kroner.

Fristen er den 29.05.17 kl. 12:00 og du kan indstille ved at svare på denne mail eller ringe 43591316.

Man kan indstille til 3 priser:

Foreningsprisen gives til en forening, der har gjort noget ekstraordinært for medlemmer eller lokalområde. Prisen er sponseret af Danske Bank og kan give et godt rygstød til din forening. Tidligere modtagere af prisen har haft stor gavn af de 25.000,-, 10.000,- eller 5.000,- kroner der gives til 3 vindere.

Unglederprisen er Folkeoplysningsudvalgets pris til et ungt menneske under 25 år, som yder en stor indsats i foreningen. Prisen stiftet for at skabe fokus på de mange unge, som yder en frivillig indsats for andre unge og ældre i kommunen. Prisen er på 5.000,- kroner som går til den unge leder.

Hædersprisen gives til to personer, der gennem en årrække har ydet en ekstraordinær indsats for foreningslivet i Høje-Taastrup Kommune. Det er Fritids- og Kulturudvalgets hædring af personer, som har sat deres tydelige præg på foreningslivet eller på en enkelt forenings udvikling.

Læs mere her