Informationsmøde for nye bestyrelses medlemmer

Kom til informationsmøde for nye foreninger og nye bestyrelsesmedlemmer

Fritid og Kultur i Høje Taastrup kommune inviterer til informationsmøde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00-18.30 i lokale 2 i Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup.

Hvis du er ny i en foreningsbestyrelse eller jeres forening er ny, har du/I mulighed for at stille spørgsmål til administrationen og for at høre noget om tilskudsmuligheder med mere. På møderne gennemgås blandt andet:

  • Tilskudsmuligheder
  • Årlig ansøgning om tilskud/godkendelse som forening
  • Samarbejde med kommunen, herunder Aktiv Sommer
  • Opbygning af folkeoplysningsudvalg og samråd
  • Feedback fra foreningerne på service fra kommunen, Conventus med mere

Punkterne gennemgås i den udstrækning, der er behov for det blandt deltagerne. Det er muligt at få svar på andre spørgsmål, som du gerne vil have svar på. Hvis man sidder med et emne eller spørgsmål af generel interesse, så kontakt Bo Pedersen, så tager vi det med på mødet.

Tilmeld dig til mødet ved at sende en mail til bope@htk.dk senest torsdag den 24. august 2017 inden kl. 14.00.

Med venlig hilsen

Bo Petersen
Specialkonsulent
4359 1316
bope@htk.dk