Invitation til dialogmøde med Fritids- og Kulturudvalget

I lighed med tidligere år inviteres, foreninger, bestyrelser, Folkeoplysningsudvalget og samråd til dialogmøde med Fritids- og Kulturudvalget.

Formålet med dialogmødet er, at I får mulighed for at stille spørgsmål og komme med gode forslag og kommentarer til Fritids- og Kulturudvalget.

Dialogmødet afholdes:

Torsdag den 12. april 2018

Kl. 18:30 – 20:45

Taastrup Kulturcenter, lokale 3

Poppel Alle 12, 2630 Taastrup

Dialogmødet er delt op i to møder med hvert sit tema. Det betyder, at du har mulighed for at komme og kun deltage i det møde med det tema, som har din interesse.  Du er naturligvis mere end velkommen til at deltage i begge møder:

  • Tema 1:

   Kl. 18:30 – 19:30 Kulturområdet, herunder aftenskoler og

   øvrige samråd

  • 19:30 – 19:45 Pause
  • Tema 2:

   Kl. 19:45 – 20:45 Idrætsområdet og spejderne

Formanden for Fritids- og Kulturudvalget Merete Scheelsbeck vil indlede begge møder med en kort status på udvalgets arbejde. Der lægges efterfølgende op til dialog.

Sådan tilmelder du dig:

Du tilmelder dig dialogmødet ved at sende en mail til fritidkultur@htk.dk, senest tirsdag den 3. april.

I mailen bedes du oplyse, hvor du kommer fra (forening, samråd mm.) og hvilket tema du deltager i.

Der vil være kaffe og kage til mødet.

Med venlig hilsen

Jørgen Lerhard

Direktør – By og Kultur