Invitation til borgermøde

Kom til borgermøde om

IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2019-23

Torsdag 6. september kl. 17-19
på Høje-Taastrup Rådhus
– mød op ved hovedindgangen

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og bevægelsespolitik skal fornys – og du er
inviteret til borgermøde, hvor du kan møde medlemmer fra Høje-Taastrup
Byråd og komme med input til den kommende politik indenfor de fire temaer:

Foreningsidræt for bredden og eliten

Selvorganiseret bevægelse og idræt

Idræt og bevægelse i institution og skole

Idræt og bevægelse for særlige målgrupper

Vil du have mere information om borgermødet – så ring eller skriv til

Fritids- og Kulturcentret:
Signe Abildå SigneAb@htk.dk 2116 7113
Christian Aundal ChristianAu@htk.dk 5114 6709

Du kan se den gældende Idræts- og bevægelsespolitik her:
http://www2.htk.dk/Fritid_og_kultur/Idraets-og-bevaegelsespolitik-2015-2018.pdf