Dialogmøde med Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget inviterer til Dialogmøde torsdag den 11. april 2019.

I lighed med tidligere år inviteres, foreninger, bestyrelser, Folkeoplysninggudvalget og samråd til dialogmøde med Fritids- og Kulturudvalget.

Formålet med dialogmødet er, at I får mulighed for at stille spørgsmål og komme med gode forslag og kommentarer til Fritids- og Kulturudvalget.
Dialogmødet afholdes:

Torsdag den 11. april 2019
Kl. 18:30 – 20:45
Taastrup Kulturcenter, lokale 3
Poppel Alle 12, 2630 Taastrup

Dialogmødet er delt op i to møder med hvert sit tema.

Det betyder, at du har mulighed for at komme og kun deltage i det møde med det tema, som har din interesse. Du er naturligvis mere end velkommen til at deltage i begge møder:

Tema 1:
Kl. 18:30 – 19:30 Idrætsområdet og spejderne
Kl. 19:30 – 19:45 Pause

Tema 2:
Kl. 19:45 – 20:45 Kulturområdet, herunder aftenskoler og øvrige samråd

Formanden for Fritids- og Kulturudvalget Merete Scheelsbeck vil indlede begge møder med en kort status på udvalgets arbejde. Der lægges efterfølgende op til dialog.

Sådan tilmelder du dig:

Du tilmelder dig dialogmødet ved at sende en mail til fritidkultur@htk.dk ,
senest onsdag den 3. april.
I mailen bedes du oplyse, hvor du kommer fra (forening, samråd mm.), hvor mange I kommer, og hvilket tema(er) du deltager i. Der vil være kaffe og kage til mødet.