Invitation til Dialogmøde med Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget inviterer til Dialogmøde torsdag den 11. april 2019.

Invitation til dialogmøde med Fritids- og Kulturudvalget 2019
I lighed med tidligere år inviteres, foreninger, bestyrelser, Folkeoplysninggudvalget og samråd til dialogmøde med Fritids- og Kulturudvalget.


Formålet med dialogmødet er, at I får mulighed for at stille spørgsmål og komme med gode forslag og kommentarer til Fritids- og Kulturudvalget.
Dialogmødet afholdes:

Torsdag den 11. april 2019
Kl. 18:30 – 20:45
Taastrup Kulturcenter, lokale 3
Poppel Alle 12, 2630 Taastrup

Dialogmødet er delt op i to møder med hvert sit tema.

Det betyder, at du har mulighed for at komme og kun deltage i det møde med det tema, som har din interesse.
Du er naturligvis mere end velkommen til at deltage i begge møder:


 Tema 1:
Kl. 18:30 – 19:30 Idrætsområdet og spejderne
 Kl. 19:30 – 19:45 Pause


 Tema 2:
Kl. 19:45 – 20:45 Kulturområdet, herunder aftenskoler og
øvrige samråd


Formanden for Fritids- og Kulturudvalget Merete Scheelsbeck vil indlede begge møder med en kort status på udvalgets arbejde. Der lægges efterfølgende op til dialog.

Sådan tilmelder du dig:
Du tilmelder dig dialogmødet ved at sende en mail til fritidkultur@htk.dk ,
senest onsdag den 3. april.
I mailen bedes du oplyse, hvor du kommer fra (forening, samråd mm.), hvor mange I
kommer, og hvilket tema(er) du deltager i.
Der vil være kaffe og kage til mødet.

Med venlig hilsen
Jørgen Lerhard
Direktør – By og Kultur

Venlig hilsen

Bo Petersen
SpecialkonsulentFritids- Og Kulturcenter
Sekretariat
Bygaden 2
2630  Taastrup
Telefon: 43591000
Direkte: 43591316
www.htk.dk
EANnr: 5798008904165
BoPe@htk.dk