Invitation til fyraftensmøde

Aktiv fritid for alle børn og unge!

Invitation til fyraftensmøde mandag 23. april 2018 kl. 17-20
Høje-Taastrup Rådhus, i kantinen.Indgang ved hovedindgangen fra kl. 16.45-16.55

”Aktiv fritid for børn og unge” og ”flere børn og unge i foreningslivet” er vigtige indsatsområder i Høje-
Taastrup Kommune. Derfor vil Fritids- og Kulturudvalget gerne invitere til et fyraftensmøde, som skal
være med til at sætte fokus på, hvordan vi sammen kan arbejde for, at flere børn og unge får et aktivt
fritidsliv.

Aftenen består af fælles oplæg og to runder med ”caféoplæg”, hvor frivillige fra lokale foreninger fortæller om, hvordan de arbejder med at få flere børn og unge med i fællesskabet.

Kom og få inspiration – tal med hinanden, med politikerne og med Fritids- og Kulturcenteret – få ideer,
sparring og stærkere netværk. Vi glæder os til at se jer!

Program:
17.00: ”Aktiv fritid for børn og unge” – oplæg ved formand for Fritids- og Kulturudvalget Merete
Scheelsbeck
17.30: Oplæg fra De grønne Pigespejdere: Overgangen fra ung spejder til ung leder.
Oplæg fra TIK Volley: ”Foreningslivet i skoletiden”
Oplæg fra TG80 IF: ”Samarbejde styrker fællesskabet – om Forældreinddragelse i foreningslivet”
18.30: Sandwich og sodavand
18.45: 1. runde af caféoplæg
19.00: 2. runde af caféoplæg
19.15: Kaffe, kage – og nye kontakter
19.45: Afrunding ved Merete Scheelsbeck

Caféoplæg:
 Taastrup Amatørscene fortæller om organisering af arbejdet med børn og unge.
 Wagandoo Spejderne fortæller om involvering af forældre i foreningsarbejdet.
 Projekt Socialt Aktivt Klubliv for piger – FHF, TG80 IF og HTI-fodbold fortæller om projektet.

Tilmelding:
Af hensyn til bestilling af forplejning vil vi bede om jeres tilmelding senest mandag 9. april til FritidKultur@htk.dk –
skriv ”Fyraftensmøde” i emnefeltet. Skriv hvem, der deltager (kontaktinformation) og hvor I deltager fra.

Flere oplysninger, kontakt:
Christian Aundal ChristianAu@htk.dk 5114 6709/Signe Abildå SigneAb@htk.dk 2116 7113Aktiv fritid for alle børn og unge!

Få TIK-Nyt hver uge!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.