Invitation til informationsmøde

general

Fritid og Kultur inviterer til informationsmøde torsdag den 12. september 2019 kl. 17.00-18.30 i den lille sal i Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup.

Hvis du er ny i en foreningsbestyrelse eller jeres forening er ny, har du/I mulighed for at stille spørgsmål til administrationen og for at høre noget om tilskudsmuligheder med mere. På møderne gennemgås blandt andet:

  • Opbygning af folkeoplysningsudvalg og samråd
  • Tilskudsmuligheder
  • Årlig ansøgning om tilskud/godkendelse som forening
  • Stikprøvekontrol
  • Samarbejde med kommunen, herunder Aktiv ferie

Punkterne gennemgås i den udstrækning, der er behov for det blandt deltagerne.

Det er muligt at få svar på andre spørgsmål, som du gerne vil have svar på. Hvis du sidder med et emne eller spørgsmål af generel interesse, så kontakt mig, så tager vi det med på mødet.

Tilmeld dig til mødet ved at sende en mail til ChristinaPe@htk.dk senest torsdag den 5. september 2019.  

Næste informationsmøde for nye foreninger, nye kasserere og formænd afholdes:

Torsdag den 28. november 2019, kl. 17.00 – 18.30, Byrådssalen på Rådhuset, Bygaden 2, 2630 Taastrup. Se nærmere på https://www.htk.dk/Fritid/Foreninger/Foreningshaandbog/Informationsmoeder-med-foreninger.aspx

Venlig hilsen

Christina Pedersen
Administrativ medarbejder
Fritids- Og Kulturcenter
Bygaden 2
2630  Taastrup
Telefon: 43591000
Direkte: 43591319
www.htk.dk
EANnr: 5798008904165
ChristinaPe@htk.dk