Lempelser af COVID-19 restriktioner for foreningsaktiviteter i HTK

Regeringens seneste COVID-19 genåbningsplan varsler en række lempelser for idræts- og foreningsaktiviteter. Der er tale om en trinvis genåbning efter nedenstående plan.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at der fortsat er en række usikkerhedspunkter. Dels er det endnu ikke præciseret hvilke aktiviteter, der kan genåbne 6. maj, og hvilke der først kan genåbne 21. maj. Her må vi afvente yderligere udmeldinger fra myndighederne. Dels kan der meget vel blive tale om lokale nedlukninger. Disse kan komme på kommune-niveau eller sogneniveau.

Fra 21. april

  • Der åbnes for indendørs idræt og fritidsaktiviteter i foreningsregi for børn og unge under 18 år med et loft på 25 personer.
  • Der åbnes for alle foreningsaktiviteter (også indendørs) for børn og unge under 18 år med et loft på 25 personer.
  • Indendørsidræt for personer over 70 år med et loft på 10 personer med krav om coronapas.
  • Udendørs idræt og fritidsaktiviteter er fortsat tilladt for grupper op til 50 personer.

Fra 6. maj

  • Indendørsidræt for voksne mod forevisning af coronapas.

Fra 21. maj

  • Al anden fritids-, forenings- og idrætsaktivitet (herunder møder) som ikke er åbnet under andre faser mod forevisning af coronapas.

Generelt
Reglerne om god afstand og hyppig afspritning er fortsat gældende. Der vil ikke være mulighed for brug af omklædning eller bad, kun i svømmehallerne. Klubhuse er fortsat lukkede. Rekvisitter og udstyr vil være tilgængeligt.  Det skal aftales lokalt hvordan adgangen til rekvisitter og udstyr organiseres. Der vil så vidt muligt være adgang til toilet. Det aftales lokalt hvordan dette organiseres.

Det generelle forsamlingsforbud udvides:
21. april: 10 personer indendørs og 50 personer udendørs.
6. maj:  25 personer indendørs, 75 personer udendørs.
21. maj: 50 personer inde, 100 personer ude.

Det giver fortsat udfordringer i forhold til mødeaktiviteter for foreningerne, da vi fortsat ikke må give lov til at kommunens faciliteter benyttes til andet end selve aktiviteten frem til 21. maj. Indtil da må vi henvise til online-møder. Kommunens faciliteter er ikke åbent til sociale arrangementer eller møder. Der er ikke åben for tilskuere.

Vi henviser til nedenstående hjemmesider – som løbende opdateres:

Sådan håndterer du coronakrisen i foreningen (dgi.dk)
DIF | Corona
Dansk Ungdoms Fællesråd (duf.dk)
Sport, fritid og kultur (coronasmitte.dk)

I er altid velkommen til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål.

Venlig hilsen
Peter Christensen
Idrætsfaglig leder

Fritids- og Kulturcenter
Høje-Taastrup Idrætsteam
2630 Taastrup
Mobil: 20204754
PeterCh@htk.dk