60 år med blødende ….

TIK Donor og den Mobile Blodbank tapper for 4 gang i jubilæumsåret. Det sker fra 14.30 – 19.00 i Taastrup Idrætshaller som sædvanligt.

Formand for TIK Donor, Carsten Petersen udtaler:

TIK Bloddonor har 60 år på bagen i år. På dagen vil alle donorer som møder op få en lille hilsen med hjem i anledning af de 60 år. Gaverne er sponsoreret af Fragtmanden Viggo Petersens Eftf, Kamph Honeteknik A/S – Søren Lau Andersen, Glarmester Nielsen Tåstrup Hovedgade 62, Spar Nord Roskilde, Nøhr El-Service samt Taastrup Ny vinhandel.

Afdelingen startede i sin tid på Borgerskolen i samarbejde med blodbanken i Gentofte, styret af Emmy og Eiler Olsen fra TIK. Der er ca. 500 medlemmer registreret, men som regel lander kommer der omkring 200 tapninger per gang.

På spørgsmålet om dette er tilfredsstillende fortsætter Carsten:

Det mener jeg måske godt kunne være bedre, men vi TIK Donor og den Mobile Blodbank er glade når vi bare når omkring de 200 portioner pr. gang.

Det er dog en forventningsfuld formand der håber at denne tapning bliver noget specielt:

Vi håber dog at kunne lokke nogle flere frem til tapningen her i december, da vi fra TIK´s side har en lille hilsen i anledning af jubilæet, til alle der møder op og bliver tappet. Ligesom vi selvfølgelig har præmier til de donorer der er specielle personlige jubilæer, 25, 50, 75, 100 og 125 tapninger.

Alle mellem 17 – 67 år kan tappes. 17 årige skal dog have en underskrift fra en værge  og 67 årige skal være startet inden man er fyldt 60.

Så vel mødt til alle trofaste samt nye donorer på denne dag.