Nyt fra Frivillighedsdagen

Hermed sidste nyt fra Frivillighedsdagen.
 
Først den sørgelige meddelelse, vi har mistet vores formand,
Frederik afgik ved døden i søndags.
Vi har mistet en vi holdt utroligt meget af.
Æret være hans minde.
 
Tak for alle de forhåndstilkendegivelser der er kommet.
 
Handelsstandsforeningen i Hedehusene har besluttet at flytte høstfesten
til den 12. september.
 
Det betyder nu at frivillighedsdagene bliver følgende dage:
Frivillighedsdagen i Taastrup bliver den 5. september
Frivillighedsdagen i Hedehusene bliver den 12. september
 
Ja alting ændres hurtigt p.g.a. Covid-19
 
Vi tror det holder nu, derfor medsender jeg tilmeldingsblanket.
 
i kan også tilmelde jer på min mail.
 
 
mange hilsener
på bestyrelsens vegne
 
Jens