Reservation til workshop den 2. september – Vi har brug for Jeres input!

Du får nu mulighed for at få indflydelse på de planer Høje Taastrup Kommune skal have omkring faciliteter til idræt.

Der skal udarbejdes en facilitetsstrategi i Høje Taastrup Kommune.

Nederst kan du se udpluk fra den beskrivelse der ligger bag det arbejde vi nu sætter i gang.

Idrættens Samråd vil derfor gerne invitere dig til en workshop, hvor du kan komme med dine input.

Det er særdeles vigtigt, at strategien tager udgangspunkt i alle foreninger i kommunen.

Reserver derfor denne dag til et møde med Idrættens Samråd og styregruppens medlemmer

 • Torsdag den 2. september kl. 17 til 19 i kantinen på Rådhuset.
  • Du får tilsendt en egentlig invitation i starten af august.

Har du spørgsmål – forslag eller ideer, så kontakt os endelig.

Er du forhindret, men gerne ville deltage – vil vi gerne tage dig med på råd og finder en løsning på det.

Rigtig god sommer.  J

Venlig hilsen

 

Idrættens Samråd

Jens Bjerge

Tlf. 2275 1900

Mail: Jensbjerge@it.dk

 

Fritid & Kultur

Peter Christensen

Idrætsfaglig leder

Mobil 20204754

 

 

Facilitetsstrategi på Idrætsområdet

 • Formålet er at skabe et strategisk beslutningsgrundlag for udvikling af kommunens idræts- og bevægelsesfaciliteter for at opfylde den politiske målsætning om, at der skal være betydelig flere børn, unge og voksne aktive i foreningerne.
 • Strategien skal medvirke til, at alle borgere skal have adgang til og motiveres til et liv med idræt, bevægelse og fællesskab.
 • Facilitetsstrategien skal omfatte faciliteter til idræt og bevægelse både uden – og indendørs for hele kommunen, men med særlig fokus på behov og muligheder i de nye byområder.
 • Strategien skal have særlig fokus på breddeidrætsudøvere, men også komme med forslag til behov for elite- og talentudøvere, selvorganiserede udøvere og inaktive borgere.
 • Strategien skal indeholde forslag til udvikling af levende, sociale klubmiljøer, som kan være med til at skabe fællesskaber for udøverne. Strategien er ikke kun et spørgsmål om mursten, men lige så meget fokus på mennesker og der udfoldelsesmuligheder.

Gruppen der skal udarbejde rapporten består af:

 • Jens Bjerge, formand for Idrættens Samråd
 • Stig Jørgensen, leder af folkeoplysning og idræt, HTK
 • Peter Christensen, idrætsfaglig leder, HTK
 • Jesper Kristiansen, Fritidskonsulen, HTK