Covid-19 restriktioner og anbefalinger

Følgende anbefalinger og restriktioner er meldt ud af Kulturministeriet 

 1. Epidemikommissionen opfordrer til, at man ikke deltager i indendørs aktiviteter i foreningslivet, herunder idrætsaktiviteter mv., i juleferien. Opfordringen gælder indtil 5. januar 2022, hvor grundskolerne genåbner (se uddybning af dette i Q & A om dette længere ned på siden.
 2.  Eliteidrætten kan stadig fortsætte, men nu uden tilskuere på lægterne. Denne restriktion gælder ligeledes fra søndag morgen, men løber frem til og med den 15. januar.
 3. Krav om, at alle over 12 år bærer mundbind eller visir, når de opholder sig på en idrætsfacilitet som idrætshaller, træningscentre og svømmehaller (dog ikke under idrætsudøvelsen). 
 4. Krav om brug af coronapas i træningscentre. Kravet både gælder både for kommercielle trænings-/fitnesscentre og for Foreningsfitness (læs mere nedenfor i Q & A om coronapas..

Desuden gælder følgende anbefalinger m.h.t. børneidræt i alle kommuner og sogne med høj smitte

 • Klæd om hjemmefra
  I det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.
 • Bed forældrene aflevere deres børn udendørs
  Er det muligt, så bed forældrene om at aflevere og hente deres børn uden for hallen.
 • Hold afstand
  Mind forældre og andre voksne om at holde afstand, hvor det er muligt. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.
 • Opdel aktiviteterne i mindre grupper
  Kan aktiviteterne på en naturlig måde planlægges inden for mindre og faste grupper/hold, anbefales dette. 

Q&A (december 2021).pdf (iffd.dk)

Corona – råd og vejledning i idrætten | DIF