SPOTKURSER FORÅR 2019

Som led i Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og bevægelsespolitik tilbyder kommunen de folkeoplysende og frivillige sociale foreninger en række ”spotkurser”. Formålet er at øge realkompetencerne og give deltagerne ny viden og inspiration. Repræsentanter for kommunens centre deltager, så der er mulighed for at drøfte et tættere samarbejde om en særlig målgruppe. Spotkurserne varer fra 17-20 og afholdes på hverdagsaftener i Høje-Taastrup Kommune med let forplejning. Kurserne er gratis for foreningerne, men kræver tilmelding.

Send meget gerne invitationen videre i jeres forening.

Vi glæder os til at se jer. Husk tilmelding.

I foråret tilbydes følgende tre kurser:

Tirsdag 28. februar 2019 kl. 17-20: Rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvordan rekrutterer og fastholder vi frivillige? Hvad er tendenserne i frivilligheden, hvordan motiverer vi frivillige og hvilke barrierer er der? Få praktiske redskaber til at nå hele vejen rundt om rekruttering og fastholdelse, samt det der ligger midt i mellem.

Oplægsholder:     Lasse Petersen, Ingerfair https://www.ingerfair.dk/om-ingerfair-kontakt/

Sted:                     Høje-Taastrup Rådhus (Rådhuskantinen). Indgang ad hovedindgangen.

Tilmelding senest 15.2.2019 på mail til FritidKultur@htk.dk

Oplys navn(e) og mail på deltagere samt forening.

Tirsdag 5. marts 2019 kl. 17-20: Den demensvenlige forening

 Gør det nemmere for mennesker med begyndende demens at være fysisk og socialt aktive i jeres forening. Kurset er åbent for alle, men særligt rettet mod foreninger med ældre medlemmer, der gerne vil fastholde medlemmer, der rammes af demens.

 Oplægsholdere:   Bente Riis, Idrætskonsulent i DGI

Frank Bøgelund Jensen, Idrætskonsulent DGI   Storkøbenhavn

Sted:                    Handicappens Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Tilmelding senest 22.2.2019 via linket www.dgi.dk/201917007401 eller Bente Riis på 79 40 46 62.

Læs mere: https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-indsatser/programomraader/dgi-sundhed/den-demensvenlige-idraetsforening/workshop-for-demensvenlige-foreninger

§  Torsdag 21. marts 2019 kl. 17-20: Rekruttering via sociale medier

§   

§  Få inspiration til nemmere og mere effektiv rekruttering med klubbens Facebookside og -begivenheder.

§   

Oplægsholder:        Jakob Lind Tolborg, Idræt og Sociale medier.

Sted:                        Høje-Taastrup Rådhus (Rådhuskantinen). Indgang ad hovedindgangen.

Tilmelding senest 11.3.2019 på mail til FritidKultur@htk.dk

Oplys navn(e) og mail på deltagere samt forening.

§  Læs mere: www.facebook.com/events/265232847485277/

Venlig hilsen
Signe Abildå
Idrætskonsulent

Fritids- Og Kulturcenter
Idrætsteamet
Fritid og Kultur
Bygaden 2
2630  Taastrup
Telefon: 43591000
Direkte: 43591377
Mobil: 21167113
www.htk.dk
SigneAb@htk.dk