Stramning af corona-restriktioner

Folketinget har besluttet at stramme kravene om Corona pas.

Dels kræves Corona pas ved mindre forsamlinger end før og dels er gyldigheden af Corona test forkortet. 

Dette påvirker foreningslivet i Høje-Taastrup fra mandag d. 29. november. Det er foreningens ansvar, at kravet om Corona-pas overholdes ved:

 • Indendørs aktiviteter med mere end 100 gæster.
 • Udendørs aktiviteter med mere end 1000 gæster.
 • Klubhusene, som er serveringsteder, er selvstændige enheder med krav om Corona pas.

Kravet om fremvisning af gyldigt Corona-pas gælder alle personer fra 15 år og op efter (de 14-årige er ikke omfattet).

Et gyldigt Corona-pas er bevis for:

 • Gyldig vaccine (1. stik min 14 dage gammelt. Max 42 dage mellem 1. og 2. stik).
 • Gyldig Corona-test (Kviktest har en gyldighed på 48 timer. PCR-test har gyldighed på 72 timer).
 • Immunitetsbevis (max. 180 dage gammelt).

Anbefalinger
Høje-Taastrup Kommune er et områder med høj smitte. Derfor opfordrer Kulturministeriet idrætsforeninger til at følge disse anbefalinger i forhold til børn og unge:

 • Klæd om hjemmefra
  I det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.
 • Bed forældrene aflevere deres børn udendørs
  Er det muligt, så bed forældrene om at aflevere og hente deres børn uden for hallen.
 • Hold afstand
  Mind forældre og andre voksne om at holde afstand, hvor det er muligt. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.
 • Opdel aktiviteterne i mindre grupper
  Kan aktiviteterne på en naturlig måde planlægges inden for mindre og faste grupper/hold, anbefales dette.

Det er altså op til den enkelte forening at beslutte, hvordan og i hvilket omfang foreningen agter at leve op til ovennævnte anbefalinger. Høje-Taastrup Kommune har ikke en holdning til dette. Læs evt. mere her:

Læs evt. mere her:

Coronapas – hvor og hvordan? (coronasmitte.dk)
Kulturlivet under covid-19 (kum.dk)

Hvis I har spørgsmål, er I som altid velkomne til at kontakte mig: Peterch@htk.dk 

Venlig hilsen
Peter Christensen
Idrætsfaglig leder

Fritids- og Kulturcenter
Pædagogisk udvikling og Idræt
2630 Taastrup
Mobil: 20204754
PeterCh@htk.dk