TIK flytter sin generalforsamling

Dette er ikke i overensstemmelse med TIK vedtægter, men grundet de Covid-19 restriktioner der er i øjeblikket, og som ikke lyder til det blive bedre de næste måneder, ser TIK sig desværre nødt til at flytte TIK’s generalforsamling fra d. 04.03.2021, hvis forholdene tillader det, vil den nye dato blive 27.05.2021.

Den nye dato vil blive offentliggjort på opslag i klubhuset, Taastrup Idræts Center, Facebook, TIK’s hjemmeside og Lokalavisen Taastrup en måned før afholdelse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen