TIK generalforsamling 2021

Der indkaldelse til ordinær Generalforsamling i TIK’s hovedforening
Torsdag 9. september 2021 kl. 19.00 i Klubhuset, Parkvej 78, 2630 Taastrup

Dagsorden ifølge lovene.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Alle medlemmer af TIK er velkomne til at deltage i generalforsamlingen. Stemmeret har de delegerede fra afdelingerne.

Hovedbestyrelsen