Torsdag: Generalforsamling i TIK

Hovedforeningen i TIK indkalder til den ordinær Generalforsamling i TIK’s hovedforening

Torsdag 14. marts 2019 kl. 19.00
i TIK Klubhuset, Parkvej 78, 2630 Taastrup

Dagsorden ifølge lovene.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Alle medlemmer af TIK er velkommen til at deltage i generalforsamlingen. Det er dog kun de 6 delegerede medlemmer fra hver afdeling som har stemmeret.

Hovedbestyrelsen