TIK må flytte sin generalforsamling igen.

TIK må desværre flytte sin generalforsamlingen igen fra d. 27.05.2021, hvis forholdene tillader det, vil den nye dato blive 17.06.2021.

Den nye dato vil blive offentliggjort på opslag i klubhuset, Taastrup Idræts Center, Facebook, TIK’s hjemmeside og Lokalavisen Taastrup en måned før afholdelse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen