Vi åbner op for aktiviteter i alle skolefacilitet i weekender

Vi åbner op for aktiviteter i alle skolefacilitet i weekender

Det er igen muligt at afvikle aktiviteter i alle haller og sale på skolerne i Høje-Taastrup Kommune. Dette gælder alle på nuværende tidspunkt godkendte bookinger.

For at sikre at rengøringspersonalet kan gøre rent i alle haller og sale, vil der pt. ikke blive godkendt bookingforespørgsler i weekender!

Stigende smittetal

Smittetallet for COVID-19 er stigende i Høje-Taastrup Kommune. Vi vil derfor bede jer minde jeres medlemmer om, at det fortsat er vigtigt, at vi alle holder afstand, vasker og afspritter hænder – og i det hele taget lever op til Sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

I har som forening et stort ansvar for, at jeres medlemmer lever op til retningslinjerne og at aktiviteterne afvikles forsvarligt. Hvis I oplever, at skiltning og informationsniveau er mangelfuld, der hvor I har jeres aktiviteter, må I gerne kontakte os.

Sundhedsstyrelsens blå COVID-19 plakater:

https://www.sst.dk/da/corona/materialer

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte (på flere sprog)

Venlig hilsen

Peter Christensen
Idrætsfaglig leder


Fritids- og Kulturcenter
Høje-Taastrup Idrætsteam
2630  Taastrup
Mobil: 20204754
PeterCh@htk.dk