Vores æresmedlem Aage Ipsen er gået bort

Det er med stor sorg, at vi har modtaget oplysning om, at Aage Ipsen er død efter kort tids sygdom.

TIK har haft stor glæde af Aages evner – både inden for det økonomiske og for det administrative. I TIK’s hovedafdeling har han blandt andet haft kassererposten og i 1971 fik Aage formandsposten i 3 år indtil 1974. Gennem mange år var han også et afholdt bestyrelsesmedlem af TIK’s Idrætsfond.

Aage blev siden æresmedlem i TIK, og var kendt og respekteret af alle i TIK’s afdelinger, hvor han med sin økonomiske baggrund og sit rolige væsen har hjulpet mange afdelinger efter behov.

Aage var gennem en menneskealder aktiv i TIK-Badminton, hvor venskab med sine makkere og hyggeligt samvær gik op i en højere enhed. For et par sæsoner siden måtte Aage dog melde fra til spillet på badmintonbanen, men sammenholdet med de gamle makkere fortsatte ufortrødent ved det månedlige hyggemøde i klubhuset.

Aage vil også huskes som talmanden, der igennem flere år reviderede og godkendte TIK-Badmintons regnskaber.

I sorgens stund går vore tanker til hans hustru Ketty og deres søn Michael.

Aage Ipsen skal bisættes fra Sengeløse Kirke, tirsdag den 11. august 2020 kl. 11.00.

Æret være Aages minde.

 

1971 Generalforsamling i TIK Ove Haugbølle blev æresmedlem efter 21 år som formand i TIK. Æresbrev blev oplæst af atletikformand Knud E. Andersen. Ny formand blev Aage Ipsen. Halinspektør var Eiler Olsen.