Årlig ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening for 2019

Blot en reminder om nedenstående. Vi sender denne mail til alle foreninger – også dem der har søgt.

Ansøgningsfrist

Onsdag den 2. januar 2019. Ansøgninger der modtages efter tidsfristens udløb vil medføre reduceret tilskud i 2019.

Venlig hilsen

Fritids- og Kulturcentret

Vejledning i indberetning af medlemmer.

Medlemstallet er en optælling af alle foreningens aktive medlemmer. Aktive medlemmer defineres som medlemmer, der selvstændigt har indmeldt sig i foreningen og har betalt kontingent for aktivt medlemskab i minimum tre måneder.

Kontingentet skal som minimum give det aktive medlem følgende rettigheder:

  • Ret til adgang/deltagelse i foreningens træning og aktiviteter
  • Ret til adgang til foreningens faciliteter og anlæg
  • Fulde demokratiske rettigheder, herunder stemmeret og valgbarhed. Medlemmer, som eksempelvis på grund af alder (under eksempelvis 14 år), ikke har stemmeret, skal medtages i registreringen, hvis de i øvrigt betaler aktivt kontingent og opfylder de øvrige betingelser for ”aktivt medlem”
  • Arbejdspladser med firmaidrætsaktiviteter, hvor der ikke er dannet en egentlig forening, er udøverne at regne for medlemmer alligevel.

Alle ovenstående punkter skal være opfyldt, for at medlemmet tæller som aktivt medlem.

Æresmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, trænere med flere, som har fri kontingent, tælles også med som aktive medlemmer.

Personer, som alene betaler for engangsydelser eller gebyrer, anses ikke for aktive medlemmer.

Se også CFRs vejledning til indberetning af medlemstal:

http://www.medlemstal.dk/IndberetMedlemstal/Vejledning