Årlig ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening for 2020

Blot en reminder om nedenstående. Vi sender denne mail til alle foreninger – også dem der har søgt.

Ansøgningsfrist

Tirsdag den 2. januar 2020. Ansøgninger der modtages efter tidsfristens udløb vil medføre reduceret tilskud i 2020.

Venlig hilsen

Fritids- og Kulturcentret