Årlig ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening for 2020

Det er blevet tid til den årlige ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening for 2020.

De foreninger som bliver godkendt, kan modtage økonomisk støtte og/eller adgang til forenings- og klublokaler.

Ansøgningsfrist

I kan ansøge fra mandag den 11. november 2019 til og med torsdag den 2. januar 2020.

Hvis I ansøger efter fristens udløb vil det medføre reduceret tilskud i 2020.

Sådan søger I

I skal logge på www.conventus.dk, for at udfylde ansøgningsskemaet elektronisk. I kan samme sted vedhæfte dokumenter, fx regnskab og medlemsliste.

I kan også sende dokumenterne pr. mail eller med posten, men husk, at vi stadig skal have modtaget materialet inden fristen udløber.

Bemærk at I både skal angive medlemstal og udfylde ansøgningsskemaet. Det foregår to forskellige steder i Conventus:

  1. Medlemsstatistik (angivelse af medlemstal i alderskategorier)
  2. Udfyldelse af ansøgningsskemaet (findes på vejledningens sidste side).

Conventus fungerer bedst i Google Chrome.

Hjælp og vejledning

Til hjælp for ansøgningen har vi vedhæftet en vejledning, der trin for trin hjælper jer igennem processen. Har I brug for yderligere hjælp, eller har andre IT spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os på telefon:

Idrætsforeninger, Casper Graugaard: 43 59 13 11

Kulturelle og Øvrige foreninger, Maria Olsson: 43 59 13 15

Spejdere, Christina Pedersen: 43 59 13 19

Rådhuset er lukket mellem jul og nytår – den sidste dato vi kan hjælpe før fristens udløb er fredag den 20. december 2019.

 Informationsmøde

Vi afholder informationsmøde torsdag den 28. november kl. 17.00 – 19.00 i Byrådssalen på Rådhuset.

Informationsmødet er opdelt således:

  • 17.00 – 18.00: gennemgang af ansøgningsprocedure og regnskabsaflæggelse.
  • 18.00 – 19.00: information til nye foreninger og nye bestyrelsesmedlemmer om tilskudsmuligheder, organisation på området og samarbejde med kommunen.

Tilmelding er nødvendig og skal ske på FritidKultur@htk.dk

 Lovstof

Fritids- og Kulturcentret yder tilskud i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser om frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Anvendelse af personoplysninger

Fritids- og Kulturcentret anvender oplysningerne til at behandle foreningens ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i henhold til Folkeoplysningsloven.

Venlig hilsen

Fritids- og Kulturcentret