Årlig ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening for 2021

Kære forening

Det er blevet tid til den årlige ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening for 2021.

De foreninger som bliver godkendt, kan modtage økonomisk støtte og/eller adgang til forenings- og klublokaler.

Ansøgningsfrist

I kan ansøge fra mandag den 9. november 2020 til og med mandag den 4. januar 2021.

Hvis I ansøger efter fristens udløb vil det medføre reduceret tilskud i 2021.

Sådan søger I

I skal logge på www.conventus.dk, for at udfylde ansøgningsskemaet elektronisk. I kan samme sted vedhæfte dokumenter, fx regnskab og medlemsliste.

I kan også sende dokumenterne pr. mail eller med posten, men husk, at vi stadig skal have modtaget materialet inden fristen udløber.

Bemærk at I både skal angive medlemstal og udfylde ansøgningsskemaet. Det foregår to forskellige steder i Conventus:

  1. Medlemsstatistik (angivelse af medlemstal i alderskategorier)
  2. Udfyldelse af ansøgningsskemaet (findes på vejledningens sidste side).

Conventus fungerer bedst i Google Chrome og Firefox.

Hjælp og vejledning

Til hjælp for ansøgningen har vi vedhæftet en vejledning, der trin for trin hjælper jer igennem processen. Har I brug for yderligere hjælp, eller har andre IT spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os på telefon:

Idrætsforeninger, Casper Graugaard: 43591311

Spejdere, kulturelle og øvrige foreninger, Christina Pedersen: 43591319

Rådhuset er lukket mellem jul og nytår – den sidste dato vi kan hjælpe før fristens udløb er tirsdag den 22. december 2020.

Informationsmøde

Vi afholder online informationsmøde onsdag den 25. november kl. 17.00, hvor vi gennemgår proceduren for den årlige ansøgning i Conventus.

Informationsmødet foregår denne gang online grundet Corona. Mødet afholdes i Teams, som kan downloades her:

https://www.microsoft.com/da-dk/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

Frist for tilmelding til mødet er mandag den 16. november 2020. Skriv til fritidkultur@htk.dk Når du har tilmeldt dig, får du en særskilt invitation til mødet i Teams.  

Hvis du ikke ønsker at deltage i Teams mødet, men gerne vil mødes personligt på rådhuset, er du velkommen til at kontakte Casper Graugaard for at aftale et tidspunkt. Casper træffes på mail CasperGr@htk.dk eller tlf. 43591311.

Lovstof

Fritids- og Kulturcentret yder tilskud i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser om frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Anvendelse af personoplysninger

Fritids- og Kulturcentret anvender oplysningerne til at behandle foreningens ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i henhold til Folkeoplysningsloven.

Venlig hilsen

Fritid og Kultur

Indbakke